Bör patienter med hypertoni ta sina blodtrycksmediciner på kvällen? (litteraturstudie)

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Hjärta/kärl, Vesta
Målgrupp:
Annat
Projektledare:
Michal Daniel
Projektstart:
2013-05-23

Beskrivning

Det finns ett ökande intresse kring chronoterapi i behandling av essentiell hypertoni. Det finns redan mycket beskrivet om hur chronoterapi med olika blodtrycksmediciner påverkar blodtrycket. Under senaste åren har det kommit studier som jämför blodtryckskontroll, incidens av kardiovaskulära sjukdomar (CVD) och mortalitet hos patienter som tar sina blodtrycksmediciner på morgon vs. på kväll.
Syfte: Att undersöka vetenskapliga studier gjorda under period 2003 – 2013 och att kartlägga vilket stöd som finns i litteraturen för att kvällsadministrering av blodtrycksmedicin resulterar i bättre blodtryckskontroll samt lägre incidens av CVD och lägre mortalitet jämfört med morgonsadministrering.

Filer