Beror IBS på bakteriell överväxt?

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
Projektledare:
Pierre Mangold
Projektstart:
2013-05-23

Beskrivning

Irritable Bowel Syndrome(IBS) är en vanlig åkomma som orsakar hög sjukdomsbörda, etiologin bakom IBS är oklar och det finns flertal hypoteser. I denna litteraturstudie kommer hypotesen om bakteriell överväxt att granskas.


Syftet med arbetet var att granska de senaste 5 årens forskningsstudier där man använt sig utav Lactulose Hydrogen Breath Test(LHBT) för att påvisa ett eventuellt samband mellan IBS och bakteriell överväxt i tunntarmen.