D-vitaminbrist och fibromyalgirelaterad smärta

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Nutrition, Vesta
Målgrupp:
Annat
Projektledare:
Damianos Damianidis
Projektstart:
2013-10-14

Beskrivning

D-vitaminbrist är den vanligaste vitaminbristen och intresset för att förstå dess konsekvenser ökar. D-vitaminbrist associeras till vissa kroniska smärttillstånd. Fibromyalgi är ett typexempel på ett sjukdomstillstånd som huvudsakligen kännetecknas av muskuloskeletal smärta. Det hypotiseras att det finns en kausal koppling mellan fibromyalgirelaterad smärta och D-vitaminbrist.
Syftet var att Undersöka både samband mellan D-vitaminbrist och fibromyalgirelaterad muskuloskeletal smärta och effektivitet av D-vitaminsubstitution mot denna smärta.

Filer