Behandling av faryngotonsillit

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Infektion och hud, Vesta
Projektledare:
Lars Åberg
Projektstart:
2013-01-30

Beskrivning

Halsfluss är en vanlig sökorsak i pimärvården. Läkemedelsverket har sammanställt riktlinjer för diagnostik och behandling av tonsillit och Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) har tagit fram kvalitetsindikatorer för att utvärdera diagnostik och behandling av halsfluss. Syftet med denna studie är att undersöka hur väl läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för faryngotonsillit följs vid Runby vårdcentral samt om vårdcentralen når SFAMs mål för god kvalitet vid diagnostik och behandling av tonsillit.

Filer