D-droppar till deprimerade? (litteraturstudie)

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Nutrition, Vesta
Projektledare:
Elin Guterstam
Projektstart:
2013-01-30

Beskrivning

Det finns ett ökande intresse kring vitamin D och dess eventuella koppling till depression. Ett ökande intresse att kontrollera vitamin D-nivå har också noterats i primärvården. Det finns ännu inte några rekommendationer för att varken kontrollera vitamin D-nivåer eller behandla depression med vitamin D. Tidigare studier har inte kunnat säkerställa något kausalsamband mellan depression och låg vitamin D-nivå. Det finns hittills få övertygande positiva resultat för att vitamin D-behandling har effekt på depression. Syftet med studien är att undersöka om senaste årens vetenskapliga studier ger stöd för ett samband mellan lågt vitamin D och depression samt huruvida vitamin D har effekt på depressiva symtom.

Filer