Behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom på Valsta vårdcentral

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Astma och KOL, Vesta
Projektledare:
Nikolaos Pournaras
Projektstart:
2012-12-20

Beskrivning

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en vanlig sjukdom som huvudsakligen hanteras i primärvården. Studiens första syfte var att kartlägga vilken farmakologisk underhållsbehandling patienter med KOL ordineras på Valsta vårdcentral, i vilken utsträckning denna behandling följde Läkemedelsverkets rekommendationer och om denna följsamhet påverkades av patientens kön eller KOL-stadium. Det andra syftet var att undersöka om rökande patienter med KOL erbjöds stöd vid rökavvänjning på Valsta vårdcentral och hur effektivt detta var.

Filer