För en starkare primärvård!

700 fortbildningsaktiviteter för 12 000 deltagare, 34 000 studentdagar, 100-tals forsknings- och utvecklingsprojekt, kunskapsteam, nätverk, verktyg, handledning, konsultationer och mycket mer. Akademiskt primärvårdcentrum med åtta Akademiska vårdcentraler bjuder på ett digert utbud – med något för alla.

Akademiskt primärvårdscentrum servar personal och studenter vid primärvårdsenheter (oberoende av driftsform) med utbildning, forskning och utvecklingfrågor. Det sker i nära samverkan med hälso- och sjukvård, universitet, högskolor och många andra.

En bärande idé är att utgå från patienternas, studenterna och vårdpersonalens behov och ta tillvara den erfarenhet och kunskap som finns i primärvården. Motorn i det arbetet är Akademiska vårdcentraler som är åtta geografiska noder i länet: Gustavsberg, Huddinge/Flemingsberg, Hässelby/Akalla, Jakobsberg, Liljeholmen, Mörby, S:t Erik och TioHundra AB. En betydande del av AVC är att ta emot vård- och medicinstudenter inom deras verksamhetsförlagda utbildning. Detta görs bland annat genom att utveckla handledares kompetens och studentledda patientmottagningar.

En annan kärnverksamhet för Akademiskt primärvårdscentrum är att samordna, kvalitetssäkra och arrangera utbildningar, exempelvis fortbildning för många yrkesgrupper, specialistutbildning i allmänmedicin och AT-utbildning. Att utveckla verktyg och kvalitetsindikatorer och att erbjuda projekt- och analysstöd är andra viktiga uppgifter.

Forsknings- och utvecklingsarbetet omfattar allt från små utvecklingsprojekt nära primärvårdens vardag till omfattande, långsiktiga projekt om stora och viktiga folksjukdomar och hälsoproblem - exempelvis diabetes, hjärt-/kärlsjukdomar, astma och KOL, infektionssjukdomar, stroke, fysisk inaktivitet och mag-/tarmsjukdomar. Likaså ingår att ta fram kunskap om hälsofrämjande och förebyggande insatser.