För en starkare primärvård!

900 fortbildningsaktiviteter för 15 000 deltagare, 48 600 studentdagar, 100-tals forsknings- och utvecklingsprojekt, kunskapsteam, nätverk, modeller, handledning, konsultationer och mycket mer. Akademiskt primärvårdscentrum med åtta Akademiska vårdcentraler bjuder på ett digert utbud – med något för alla.

Akademiskt primärvårdscentrum, APC, servar personal och studenter vid primärvårdsenheter (oberoende av driftsform) med utbildning, forskning och utvecklingsarbete. Det sker i nära samverkan med hälso- och sjukvård, universitet, högskolor och många andra. APC ingår organisatoriskt i Stockholms läns sjukvårdsområde, Region Stockholm. Cirka 180 medarbetare är verksamma vid APC/AVC.

En bärande idé är att utgå från patienternas, studenterna och vårdpersonalens behov och ta tillvara den erfarenhet och kunskap som finns i primärvården. Motorn i det arbetet är Akademiska vårdcentraler som är åtta geografiska noder i länet: Gustavsberg, Huddinge/Flemingsberg, Hässelby/Akalla, Jakobsberg, Liljeholmen, Danderyd, S:t Erik och Norrtälje.

En annan kärnverksamhet för Akademiskt primärvårdscentrum är att samordna, kvalitetssäkra och arrangera utbildningar, exempelvis fortbildning för många yrkesgrupper via interprofessionella kunskapsteam, specialistutbildning i allmänmedicin och AT-utbildning.

I samarbete med olika lärosäten har vi även en central roll i att skapa goda kliniska lärandemiljöer för vård- och medicinstudenter i primärvården. Samlingsnamnet för uppdraget är VIL – verksamhetsintegrerat lärande. Det omfattar allt från att samordna placeringen av studenter, kvalitetssäkring, kompetenshöjande utbildning, aktiviteter och stöd till handledare. Det mesta av det arbetet sker ute på AVC.

Att utveckla verktyg och kvalitetsindikatorer och att erbjuda projekt- och analysstöd är andra viktiga uppgifter.

Forsknings- och utvecklingsarbetet omfattar allt från små utvecklingsprojekt nära primärvårdens vardag till omfattande, långsiktiga projekt om stora och viktiga folksjukdomar och hälsoproblem. Exempelvis diabetes, hjärt-/kärlsjukdomar, smärta, psykisk ohälsa, astma och KOL, infektionssjukdomar, stroke, fysisk inaktivitet och mag-/tarmsjukdomar. Likaså ingår att ta fram kunskap om hälsofrämjande och förebyggande insatser.