Poängutbildning för att bli tobaksavvänjare framflyttad!

Publicerad: 2021-01-08

Poängutbildningen, som görs i samarbete med Karolinska Institutet där du får lära dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavvänjning, flyttas fram till hösten 2021. Mer information kommer publiceras här under våren. Vid frågor kontakta Lene Nordstrand: lene.nordstrand@sll.se, tfn: 070-484 69 13 eller Lena Lund: lena.k.lund@sll.se, tfn: 070-165 51 82.

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2021-01-08