Familjen – nyckelroll i egenvård av typ 2-diabetes

Publicerad: 2020-09-02

familjen APCAPC bjuder in till ett webinar kring frågor om familjens roll i egenvård och typ 2-diabetes. Dan Grabowski, sociolog och forskare vid Steno Research Center i Köpenhamn, föreläser om familjens nyckelroll i att påverka egenvården i positiv riktning och användningen av verktyget Family Toolbox. Webinariet är gratis och hålls på engelska.

Målgrupp: Alla yrkesgrupper i primärvården.  

Datum och tid: 29/10, klockan: 13-14.30.  

Utbildningsform: Digitalt. 

Anmälan: Skicka e-post till nouha.saleh-stattin@sll.se

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2020-09-02