Nya medarbetare på APC

Publicerad: 2020-09-02

APC och AVC (Akademiska vårdcentraler) växer, och har under våren och sensommaren ytterligare förstärkt verksamheten med erfarna medarbetare. Här presenteras de i korthet.

 

Sara Bergwik
Funktion på APC: Kurskoordinator, AT/ST-enheten    
E-post: sarah.bergwik@sll.se

Cecilia Bergsten             
Specialist i allmänmedicin                
Funktion på APC: Studierektor, AT/ST-enheten          
E-post: cecilia.bergsten@sll.se

Christina Bini
Distriktssköterska/Rehabkoordinator
Funktion på APC: Team-koordinator, kunskapsteam Försäkringsmedicin samt
FPU-ledare för distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvården
E-post: christina.bini@sll.se

Rita Fernholm
Specialist i allmänmedicin
Funktion på APC: Leder de lokala kvalitetssamordnarna och fortbildningssamordnarna
för läkare samt FPU-ledare för läkare
E-post: rita.fernholm@sll.se

Åsa Gottfridsson             
Barnmorska
Funktion på APC: VIL-samordnare, VIL-enheten              
E-post: asa.gottfridsson@sll.se

Maria Hagströmer           
Professor i fysioterapi
Funktion på APC: Stärka forskningsanknytning av utbildning och klinik inom primärvård, främst inom området levnadsvanor. Ingår i FoU-gruppen och styrgruppen för forskarskolan i Allmänmedicin. 
E-post: maria.hagstromer@ki.se

Erik Hedman Lagerlöf      
Adjungerad professor i psykologi
Funktion på APC: Akademisk samordnare vid AVC Gustavsberg och forskare. Bidra till en stärkt forskning, utbildning och utveckling inom primärvården vad gäller den stora patientgruppen med psykisk ohälsa.
E-post: erik.hedman-lagerlof@ki.se

Sonja Holmqvist              
Specialist i allmänmedicin
Funktion på APC: Studierektor, AT/ST-enheten

Maria Johansson
Kulturvetare,
Funktion på APC: Delprojektledare, projekt Må bra med kultur, Enheten Levnadsvanor
E-post: maria.an.johansson@sll.se

Sara Karpsen
Specialist i allmänmedicin
Funktion på APC: Studierektor för ST-läkare i allmänmedicin i Västerort, AT/ST-enheten
E-post: sara.karpsen@sll.se

Karin Levin
Leg. läkare
Funktion på APC: Team-medlem, Enheten för våld i nära relationer
E-post: karin.levin@sll.se

Jenny Nilsson
Sjukgymnast
Funktion på APC: Doktorand, ALF-pedagogikprojekt

Kristin Norefors               
Arbetsterapeut
Funktion på APC: Team-medlem, kunskapstem ME/CFS                                       
E-post: kristin.elstad- norefors@sll.se

Christina Segerholt         
Specialist i allmänmedicin
Funktion på APC: Studierektor, AT/ST-enheten                 
E-post: christina.segerholt@sll.se

Ulrika Stenhamre
Psykolog
Funktion på APC: Team-medlem, Enheten för våld i nära relationer
E-post: ulrika.stenhamre@sll.se

Marilene Taube               
Specialistsjuksköterska inom vård av äldre                 
Funktion på APC: VIL-samordnare, VIL-enheten         
E-post: marilene.carestrid-taube@sll.se

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2020-09-02