Kurs om behandling av barn och ungdomar med fetma

Publicerad: 2020-06-06

Vill du som i vård eller i elevhälsa möter barn med obesitas fylla på med kunskap om evidens kring sjukdom och behandling och öva på att samtala med barn och föräldrar, är den här tvådagarskursen något för dig. Kursdatum är 23-24/9. Platser kvar, så passa på att anmäla dig nu!

ANMÄL DIG HÄR >>

Kursdatum och tid:
23-24/9, kl. 8:45-16:30

Målgrupp:
BUMM, PV-rehab, VC, BVC och elevhälsan.

Innehåll:
• Medicinska aspekter på övervikt och fetma
• Behandling; evidens och beprövad erfarenhet
• Kulturella aspekter
• Barn med särskilda behov
• Kostrekommendationer
• Betydelsen av fysisk aktivitet
• Samtal med barn och föräldrar

Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:

• Tillämpa det regionala vårdprogrammet övervikt och fetma 2016.
• Reflektera över den egna arbetsplatsens rutiner och den egna rollen i arbetet med barnfetma.

Kostnad:
Kostnadsfri.

Kursansvarig:
Anna Bohlin, familjeterapeut och specialistsjuksköterska barn och ungdomars hälsa. Vårdutvecklingsledare Akademiskt Primärvårdscentrum (APC) Handlingsprogram Övervikt och fetma (HPÖ) samt Fysisk aktivitet på Recept (FaR) för barn. anna.bohlin@sll.se

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2020-06-06