Nytt kunskapsstöd om videobesök vid handläggning av psykisk ohälsa

Publicerad: 2020-04-01

videobesök joomlaKunskapsstödet vänder sig till dig i primärvården som möter patienter i videosamtal nu när fysiska möten inte är möjliga eller lämpliga. Här finns stöd, råd och praktiska tips kring hur videosamtal kan genomföras, och när det är en lämplig metod, liksom även praktiska råd kring bedömning av suicid och av våldsutsatthet.

Verksamhet:
Övergripande, APC Våld i nära relationer
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2020-04-01