Ny digital "snabbutbildning" om basal hemsjukvård

Publicerad: 2020-03-26

Intro webbutDet här är en helt ny digital snabbutbildning om basal hemsjukvård som vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården. Utbildningen innehåller en allmän orientering om hemsjukvården i Region Stockholm och ger tips på hur du med enkla medel kan hjälpa till att säkra att patienter i hemsjukvården får en god omvårdnad. Utbildningen är en mix av fakta, bilder, kortfilmer, reflektion och test.>> TILL WEBBUTBILDNINGEN

Lilla damen webb

Utbildningen består av 10 moduler. Så här ser upplägget ut:

INLEDNING
MODUL 1 - Introduktion till hemsjukvård
MODUL 2 - Basala hygienrutiner
MODUL 3 - Allmäntillstånd
MODUL 4 - Läkemedelsbehandling
MODUL 5 - Sårbehandling
MODUL 6 - Diabetes
MODUL 7 - Kompressionsbehandling med stödstrumpor
MODUL 8 - Kvarliggande urinkateter
MODUL 9 - Journalföring
MODUL 10 - Kunskapstest 

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2020-03-26