Nationell FoU-konferens för primärvård!

Publicerad: 2019-09-12

Boka redan nu in den 22-23 april, 2020. Då går den Nationella FoU-konferensen för primärvård av stapeln. Det är ett fint tillfälle att mötas, diskutera och utbyta erfarenheter. Årets tema är ”Från reform till paradigmskifte - forskningens stärkta roll i den nya nära vården.

Under konferensen kommer FoUs roll och plats inom följande områden att diskuteras:  

  • Nya nära vården 
  • Innovation 
  • IT och E-hälsa 
  • Patient- och närståendemedverkan 

Datum: 22-23 april, 2020
Plats: Växjö stadshotell

Håll utkik på Nationell FoU-konferens för primärvården för mer information!

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2019-09-12