Vårdpersonal har viktig roll upptäcka våldsutsatta

Publicerad: 2019-08-28

Alla yrkeskategorier i hälso- och sjukvården har en mycket viktig roll när det gäller att upptäcka personer som utsatts för våld. Därför är det viktigt att ha kunskap hur vi ska arbeta med det. I en helt ny utbildning får du möjlighet att lära mer om symtom och konsekvenser för den enskilde vid våldsutsatthet samt hur du som vårdpersonal kan samtala med patienter om våld och hänvisa till vidare stöd.

ANMÄL DIG HÄR >>

Kursdatum och tid:
19/11, kl. 13-16:30.

Målgrupp:
All personal inom hälso- och sjukvården samt tandvården.

Innehåll:
• Olika typer av våld, symtom och prevalens
• Psykologiska processer vid våldsutsatthet
• Hälso- och sjukvårdens ansvar
• Att ställa frågor om våldsutsatthet
• Bedömning och hänvisning till vidare stöd
• Patientsäker dokumentation

Kostnad:
Kostnadsfri (för hälso- och sjukvårdspersonal som jobbar i Stockholms län).
Verksamhet:
Övergripande
Ämne:
Våld i nära relationer
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2019-08-28