Bli kvalificerad tobaksavvänjare! Poängkurs i repris

Publicerad: 2019-08-12

I Januari 2020 är det åter bli möjligt att gå en poängutbildning för att bli tobaksavänjare. I utbildningen, som görs i samarbete med Karolinska Institutet, lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavvänjning, både individuellt och i grupp. Håll utkik här efter kursdatum och anmälan!

Kursens syfte
Efter avslutad kurs ska deltagaren ha en övergripande kunskap om epidemiologi, prevention och behandling av tobaksbruk. Utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv kommer deltagaren självständigt kunna utföra kvalificerad tobaks-avvänjning individuellt och i grupp. Vidare ingår att tillägna sig kunskap och strategier som kan användas som en integrerad del i tobaksuppdraget på den egna arbetsplatsen.

Kursinnehåll
Tobakskunskap och metoder för tobaksavvänjning. Tobaksförebyggande arbete i samhället, beroendekunskap, teorier kring beteendeförändring, pedagogiska förhållningssätt i patientutbildning, kvalitetssäkring och uppföljning.

För mera information kan du kontakta:

Lena Lund, APC

E-post: lena.k.lund@sll.se
Tfn: 070-1655182

Lene Nordstrand, APC
E-post: lene.nordstrand@sll.se
Tfn: 070-484 69 13
Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2019-08-12