Nytt vårdprogram om våld i nära relationer

Publicerad: 2019-03-26

Vårdprogram Våld webbNu finns ett nytt regionalt vårdprogram mot våld i nära relationer som är tänkt som en handfast guide för personal i patientmötet.
– Våld i nära relationer är vanligare än många tror, har ofta stora konsekvenser för hälsan och kännetecknas av att den utsatta har känslomässiga band till förövaren vilket gör det svårt att bryta relationen och att berätta om det, säger Ylva Elvin-Nowak, biträdande verksamhetschef vid APC och enhetschef vid enheten Våld i nära relationer.

Här kan du ladda ner det nya vårdprogrammet >>

Vårdprogrammet omfattar all hälso- och sjukvård och tandvård finansierad av Region Stockholm. Syftet är att höja vårdens förmåga att identifiera och stötta vuxna som utsatts för våld i en nära relation och då barn kan ha bevittnat våld, samt att bidra till en mer patient- och rättssäker dokumentation och att lokala rutiner skapas. Enheten Våld i nära relationer vid Akademiskt primärvårdscentrum har varit huvudansvariga i arbetet med att ta fram det nya vårdprogrammet.

Ylva WEBB– Vårdprogrammet ska ge svar på varför vi inom hälso- och sjukvården behöver ha kunskaper om våld, hur man ska upptäcka våldsatthet och hur man ska ta hand om svaret. Många gånger handlar det om att veta var man ska remittera vidare, säger Ylva Elvin-Nowak.

Den som är utsatt för våld i en nära relation söker ofta vård gång på gång utan att tala om de verkliga orsakerna till ångesten, depressionen eller de psykosomatiska symptomen. Hälso-och sjukvården har ett uppdrag att fånga upp problemen bakom, men saknar ofta redskap och rutiner för att hitta dem, enligt Ylva Elvin-Nowak.
– Forskning visar tydligt att om det finns rutiner kring att ställa frågor om våld, så gör personalen det i högre utsträckning, vilket uppskattas av såväl våldsutsatta som icke våldsutsatta patienter, menar hon.

Ett fokusområde för enheten Våld i nära relationer, som har funnits på APC sedan 2018, är utbildning. Andra viktiga uppdrag är omvärldsbevakning, knyta kontakter med samhällsaktörer, sprida evidensbaserad kunskap, ta fram material, lyfta fram behov, delta i samhällsdebatten och bedriva forskning.

– Just nu håller vi på att ta fram underlag för en webbaserad utbildning. VI har många förfrågningar från olika delar av vården som behöver utbildning, handledning och implementeringsstöd, säger Ylva Elvin-Nowak. Vi håller också på att planera för ett par olika forskningsprojekt.

Vid enheten finns för närvarande forskare, sjuksköterska, psykolog, psykoterapeut och specialist inom allmänmedicin.

Verksamhet:
APC Våld i nära relationer
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2019-03-26