Bli kvalificerad tobaksavvänjare! Ny poängkurs

Publicerad: 2019-03-20

Klippa ciggen litenArbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I en ny poängutbildning, som görs i samarbete med Karolinska Institutet, lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning, både individuellt och i grupp. Välkommen med din anmälan!

 

Kursens syfte
Efter avslutad kurs ska deltagaren ha en övergripande kunskap om epidemiologi, prevention och behandling av tobaksbruk. Utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv kommer deltagaren självständigt kunna utföra kvalificerad tobaks-avvänjning individuellt och i grupp. Vidare ingår att tillägna sig kunskap och strategier som kan användas som en integrerad del i tobaksuppdraget på den egna arbetsplatsen.

Kursinnehåll

Tobakskunskap och metoder för tobaksavvänjning. Tobaksförebyggande arbete i samhället, beroendekunskap, teorier kring beteendeförändring, pedagogiska förhållningssätt i patientutbildning, kvalitetssäkring och uppföljning.

Kostnad

Anställda inom Region Stockholm 5 000 SEK exkl moms, övriga
13 500 SEK exkl moms.
 
Sista anmälningsdag: 22/4 2019
Personal verksam inom Region Stockholm har förtur.
Kursen finansieras delvis av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).
Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2019-03-20