Utbildningsserie om psykisk ohälsa

Publicerad: 2018-11-21

Personer som lider av psykisk ohälsa söker i första hand hjälp i primärvården, och för flertalet tillstånd finns psykologiska behandlingar med vetenskapligt stöd. Trots det är det ofta en utmaning att erbjuda evidensbaserad vård. Under våren 2019 erbjuds en serie utbildningar för personal inom primärvården i Stockholms läns landsting. Där ingår både diagnosspecifika behandlingsmetoder (KBT) samt en introduktion till en stegvis vårdmodell.

Utbildningsserien vänder sig till kliniskt verksamma psykologer, kuratorer och annan personal med psykosocial kompetens inom primärvården. Bakom satsningen står Kompetenscentrum för psykisk ohälsa i primärvården vid Gustavsbergs vårdcentral. Utbildningarna är kostnadsfria.


Plats: Gustavsbergs vårdcentral, Odelbergs väg 19, Gustavsberg
Frågor: karl.almqvist-simonsson@sll.se

ANMÄL DIG HÄR >>

Program 2019
En stegvis vårdmodell
Tisdag 5/2 eller måndag 11/2, kl 09.00-16.30
Bedömning, behandling, utvärdering
Föreläsare: Elin Lindsäter och Fredrik Santoft

Paniksyndrom
Tisdag, 12/2, kl 09.00-16.30
Behandling enligt KBT (Clark & Salkovskis)
Föreläsare: Johan Lundin

Social ångest
Måndag, 18/2, kl 09.00-16.30
ehandling enligt KBT (Clark & Wells)
Föreläsare: Johan Lundin

PTSD
Tisdag, 5/3, kl 09.00-16.30
Behandling enligt KBT (Ehlers & Clark)
Föreläsare: Johan Lundin

Sömnproblem
Tisdag, 12/3, 09.00-16.30
Behandling enligt KBT
Föreläsare: Susanna Jernelöv

Stress och utmattning
Tisdag, 19/3, 09.00-16.30
Behandling enligt KBT (Lindsäter, et al (GVC))
Föreläsare: Elin Lindsäter

Hälsoångest
Tisdag 26/3
Behandling enligt KBT
Föreläsare: Erland Axelsson

Depression
Tisdag, 2/4, kl 09.00-16.30
Behandling enligt KBT, beteendeaktivering
(Martell, Addis, Jacobson)
Föreläsare: Jan Bergström

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2018-11-21