AVC Hässelby/Akalla bjuder in till FoU-konferens!

Publicerad: 2018-08-15

Som en del av primärvårdens forsknings-och utvecklingsarbete anordnar AVC Hässelby/Akalla en FoU-konferens den 26 september, klockan 9 till 12. Välkommen att skicka in ett forsknings- eller utvecklingsprojekt som du vill presentera.

FoU-konferensen vänder sig till dig som arbetar inom primärvården och vill  presentera ett fördjupningsarbete eller förbättringsprojekt på minst avancerad nivå (D-nivå). Konferensen är öppen för alla medarbetare inom primärvården, men föranmälan krävs.

Syftet med konferensen är att sprida evidensbaserad kunskap och nya arbetssätt för alla yrkesgrupper inom primärvården. Forsknings-och utvecklingsresultat kommer att redovisas muntligt.

Presentationen ska vara maximalt 20 minuter och efterföljs av en diskussion ledd av en moderator. Moderator kommer att vara Marina Taloyan (docent, AVC-samordnare, KI/NVS).

Bidraget ska vara inlämnat senast den 1 september 2018 genom att ange ämne FoU-konferens och skickas in till: marina.taloyan@sll.se.

Anmälan till konferensen görs till marina.taloyan@sll.se, senast den 24 september.

Besked om eventuell antagning eller revision av abstract lämnas av expertgruppen senast den 14 september 2018.

Utforma ditt bidrag enligt följande:

  • Maximalt 1 A4 med teckensnitt: Times New Roman, dubbelt radavstånd, 12 punkter)
  • Redogör kort för ditt arbete under rubrikerna "Introduktion", "Metod", "Resultat" och "Diskussion"
  • Ange även i vilket sammanhang du genomfört ditt arbete, tex. "Magisteruppsats, D- uppsats, ST-projekt, fördjupningsarbete inom avancerad högskolekurs"'
  • Bifoga även din PPT i PDF format till e-postadressen som anges på inbjudan.

Välkomna med ditt bidrag!

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2018-08-15