Platser kvar till kurs om att förskriva kosttillägg!

Publicerad: 2018-04-20

Undernäring är vanligt problem bland äldre personer, särskilt bland de multisjuka. Det finns mycket att vinna på att tidigt upptäcka och behandla undernäring. Under kursen den 3 och 29 maj får du som distriktssköterska bland annat lära dig mer om att genomföra en nutritionsbedömning och sätta in lämpliga åtgärder. Kursen ger dig rätten att förskriva kosttillägg.

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2018-04-20