Kurs i TIPPA - för säkrare bedömning av smärtbesvär

Publicerad: 2017-03-10

För att kunna använda TIPPA med hög kvalitet – ett instrument för bedömning av rehabiliteringspotential och fysisk förmåga hos patienter med långvarig muskuloskeletal smärta – erbjuds du som fysioterapeut en utbildning 26 eller 31 maj. Vägledning i hur TIPPA-instrumentet genomförs såväl teoretisk som praktisk enligt den standardiserade manualen ingår.

Målgrupp:
Fysioterapeuter verksamma i och finansierade av Stockholms läns landsting (oberoende av driftsform). Fysioterapeuter som ingår i multimodala rehabiliteringsteam för målgruppen prioriteras.

Datum: 26/4 eller 31/5.

Tid: kl. 8.30 – 16.30

Plats: Alfred Nobels allé 23, plan 4, sal 415

Kursledare: Jan Bengtsson, fysioterapeut 

Anmälan: E-post: paivi.piispanen@sll.se, senast 31/3 för kursen 26/4 och senast 5/5 för kursen 31/5. Ange namn, vårdgivare, kontaktperson, e-post och tel.nr. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom organisationen. Begränsat antal platser, 8 deltagare per tillfälle.

Kostnad: Avgiftsfri. Men observera att vid vid avbokning eller utebliven närvaro debiteras en avgift på 1 500 kr.

Kontakt: Päivi Piispanen, paivi.piispanen@sll.se, 072-5380551

Arrangör:
Utbildningen arrangeras av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, inom ramen för den nationella rehabiliteringsgarantin i samverkan med Akademiskt primärvårdscentrum, APC.

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2017-03-10