Uppdatera dig om demenssjukdomar och kognitiv svikt

Publicerad: 2016-04-08

iStockäldrekvinnaWEBBHar du aktuell kompetens om demens? Vi erbjuder dig en utbildning som utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer och patientfall. Utbildningen genomförs i samarbete med länets minnesmottagningar och Stockholms stad den 9 maj.  

 

 
Det är viktigt med utredning vid demenssjukdom och det gäller att i ett tidigt skede hitta dessa patienter. Många av dem söker inte vård trots sina symtom. Symtom som i vissa fall leder till svårigheter att klara sitt vardagliga liv. För att uppdatera dina kunskaper om demens erbjuder vi dig en utbildning som utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer och patientfall. Utbildningen genomförs i samarbete med länets minnesmottagningar och Stockholms stad.
 
Verksamhet:
Övergripande
Ämne:
Äldres hälsa
Publicerad av:
Jessica Lindh
Datum:
2016-04-08