Viktigt stärka de akademiska banden!

Publicerad: 2016-03-30

EvaJulhälsningUtanför Alfred Nobels Allé sprängs och grävs det i marken för fullt för att bereda plats för nya studentgrupper till Södertörn och Campus Huddinge. Vi ser med glädje och tillförsikt fram emot att träffa våra nya akademiska grannar i förhoppning att bredda vårt forskningssamarbete och berika den akademiska kulturen.


För att bemöta den nya universitetssjukvårdens behov knyter nu APC och AVC starkare band med varandra och söker forskningsmedel tillsammans med flera landsting och universitet. Slagkraftig forskning måste bedrivas i större konstellationer och i multiprofessionella team. Tiden när ensam var stark är långt gången förbi. Det är endast tillsammans som vi inom primärvården kan utvecklas, få forskningsanslag som kan möjliggöra kompetensförhöjning för oss alla och medel för doktorander inom alla grundprofessioner i primärvården. APC och AVC-nätverken välkomnar alla intresserade att vara med i dessa processer.

Med vänlig hälsning

Eva Henriksen, verksamhetschef

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2016-03-30