Chans att fördjupa dina kunskaper om stroke

Publicerad: 2016-03-11

StrokeLITENVarje år insjuknar 4 300 personer i stroke i Stockholms län. Många får svårigheter att läsa, skriva, räkna, tala och att svälja. Strokegruppen erbjuder en utbildningseftermiddag med fördjupad kunskap och konkreta verktyg för att underlätta för patienten. Vi välkomnar alla yrkeskategorier i primärvården 26 april. 

 

 

Stroke eller förvärvad hjärnskada innebär ofta att leva med begränsningar för mer eller mindre resten av livet. Att tala, skriva, läsa och förstå det som sägs kan vara svårt.  Att äta, dricka och svälja kan också vara problem som inverkar på livskvalitén. Hur du guidar och är ett stöd för patienter med dysfagi, är en utmaning! Därför bjuder vi in dig som arbetar inom primärvården till en temaeftermiddag, den 26 april, på Akademiskt primärvårdscentrum.

Anmäl dig till temaeftermiddagen här.

 

Verksamhet:
APC Fortbildning
Publicerad av:
Jessica Lindh
Datum:
2016-03-11