Produktivt 2015 bakom oss

Publicerad: 2015-12-18

EvaJulhälsning Vi har lämnat ett spännande 2015. Ett år då APC och AVC stärkt banden för utveckling av primärvården i hela Stockholms län, oavsett driftsform - ett kreativt, produktivt och intensivt arbete. Tillsammans är vi en kraft att räkna med.

 


Viktigt i det vi gör, är - att det leder till nytta för patienten. Teamarbete har aldrig tidigare varit så aktuellt som nu. Patienten är nyckelmedarbetaren i sin egen vård. Även verksamhetsförlagd utbildning för studenter och fortbildning för medarbetare ska bedrivas interprofessionellt. Vi ska ta vara på allas perspektiv. Goda exempel pågår i AVC-nätverken som du kan läsa om här.

2015 är året då Akademiskt primärvårdscentrum och sektionen för allmänmedicin på Karolinska institutet, förtydligat sina respektive uppdrag. 2016 bildar vi en samverkansgrupp med samtliga sektioner på NVS, det vill säga med sektionerna för: fysioterapi, arbetsterapi, omvårdnad och allmänmedicin. Andra institutioner på Karolinska Institutet och högskolor i länet jämställs också i APC:s samverkan. Framtidens primärvård kräver samverkan på lika villkor. Vi måste träna våra studenter att olika perspektiv och således många professioner behövs. Genom att arbeta tillsammans blir vi alla vinnare.

Tillsammans med våra AVC-nätverk har vi nu både ambitionen och möjligheterna att utveckla, förnya och evidensbasera arbetet i hela Stockholms läns primärvård. Arbetet 2016 kommer att fokusera på just detta – att få det nya att fungera och fungera bättre än det gamla.

Vi har ett händelserikt år bakom oss, vi har ett spännande år framför oss.

Eva Henriksen
Verksamhetschef, Akademiskt primärvårdscentrum

JulWEBB

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2015-12-18