Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Publicerad: 2015-10-07

VäddöPromenadWEBBMed mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. 


Projektet ska göra primärvården mer säker och effektiv för både patienter och personal. Anna Aleflod, distriktssköterska och chef för Väddö vårdcentral, är entusiastisk inför möjligheterna:
–  Det kommer underlätta att ha tillgång till all information om en patient, inte bara samlad utan också uppdaterad. Med hjälp av tekniken kan vi till exempel dokumentera det senaste på plats hos patienten. Jag välkomnar att våra behov är hörsammade och att vi fått en lösning som betyder mycket för patientsäkerheten. Det gör att vi slipper dubbeljobb och förhoppningsvis kan det ge oss mer tid med patienterna.
 
Papper och penna trots att modern teknik finns
Hon konstaterar att dagens arbetssätt är föråldrat och att frustrationen är stor över hur ineffektivt det fungerar.
– Trots att den tekniska utvecklingen går i ett rasande tempo är det fortfarande ofta papper och penna som gäller för oss i vården. Det är för krångligt och tidsödande att ta med dator helt enkelt.
 
Den viktigaste informationen om varje patient brukar i dagsläget istället rafsas ner på papper, kom-ihåg-lappar och läggas i fickan. Väl ute i hemmet ställer patienterna frågor som personalen inte alltid kan besvara för att den informationen inte kommit med.
– Vi jobbar i glesbygd och har långa körsträckor och det tar ofta lång tid innan vi kan lägga in informationen på vårdcentralens dator, kolla upp frågor och sedan återkoppla till patienterna.
Resultatet blir onödigt merarbete och risken är också att saker glöms bort.

JournaliäsplattaCollage
 
MOBILA TEAM. Marie Sjöblom, distriktssköterska och Anna Aleflod, distriktssköterska och verksamhetschef vid Väddö vårdcentral diskuterar provsvar. Projektgruppen för AVC TioHundra: Magnus Peterson, distriktsläkare, med dr och AVC-samordnare och de tre adjungerade kliniska adjunkterna: Lovisa Jäderlund Hagstedt (för läkarna), Gisela Frost (för sjuksköterskorna) och Carina Morén (för rehabpersonal).


Svar direkt
Men nu finns alltså ett arbetsredskap som kan ge svar direkt. Anna Aleflod demonstrerar hur ”Hälsa på plats” fungerar. Med några enkla svep på läsplattans skärm öppnar hon appen. Snabbt kommer Anna åt både journalanteckningar i systemet Take Care, läkemedelslistor, labb- och röntgensvar. Hon kan även mata in värden, skriva journalanteckningar och få en överblick över inbokade besök. Via länkar kan man även ordinera läkemedel, dokumentera vaccinationer och beställa hjälpmedel. Dessutom finns ett ”bibliotek” för att nå olika beslutsstöd och kvalitetsregister. Det går också att kommunicera via webbkamera och fotodokumentera sådant som exempelvis sår. Appen ska utvecklas mer; att kunna boka tid med hjälp av den står högt upp på önskelistan. Likaså möjligheten att kunna diktera direkt in i systemet, så kallad tal-till-text-funktion.
 
Vad har patienterna för konkret nytta av det här?
 – Ofta har patienten frågor och då har vi svaren lätt tillgängliga. Det kan handla om provsvarsresultat, tid för nästa besök på vårdcentralen eller vad som blev sagt vid det senaste läkarsamtalet. Det blir också möjligt att exempelvis visa olika alternativ av hjälpmedel medan man sitter och samtalar med patienten, svarar Anna Aleflod.
 
Men om täckningen i området är dålig, vad gör ni då?
– Den är lite sämre på vissa håll men då är det inte värre än att vi får jobba som förut, menar hon.

Paddan


Projektet drivs av Tiohundra AB Akademiska vårdcentral (AVC), i nära samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum, Innovationsslussen i Stockholms läns landsting, Innovationslabbet för e-hälsa, Avancerad sjukvård i hemmet, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus. Ett externt it-bolag står för programmering och företaget Apple lånar ut läsplattor. Appens säkerhet bygger på en inloggning med e-tjänstekort som sedan kopplas till läsplattan. Projektet är finansierat med medel från Innovationsfonden i Stockholms läns landsting och samarbetsparterna.

 
Användarkraft
Väddö vårdcentral är först ut att testa appen med start den 1 november, och om tre månader står Djurö vårdcentral på tur. Om ett halvår ska arbetet utvärderas. Därefter fasas Avancerad sjukvård i hemmet, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus in i projektet. Projektets motor, Magnus Peterson, forskare och AVC-samordnare i Norrtäljeområdet, berättar:
– Det här är både ett utvecklings- och forskningsprojekt som pågår parallellt, innehåll och funktioner ska förbättras allt eftersom. Fler användningsområden är redan på tapeten, exempelvis är sjukhusen i projektet intresserade av att modernisera sina ronder med hjälp av läsplattan.

Här är det vårdpersonalen som själva har fått identifiera problem och behov av att effektivisera vårdarbetet. Sedan har tekniker och AVC:s projektgrupp hittat lösningar. Det är, enligt Magnus Peterson, en stark framgångsfaktor i sig:
– Styrkan är att behovet kommer från användarna själva snarare än utvecklarna och så är det inte alltid. Här har personalen varit involverad från det att idén har kläckts till att tjänsten nu lanseras i sin första version.
 
Bidrar till arbetsglädje och sammanhållning
Intresset för projektet är stort även utanför länet. Region Skåne och Göteborgs stad är några av de som har hört av sig.
– Det är verkligen roligt att det redan har gett ringar på vattnet och ett gott tecken på att vi är på rätt väg, konstaterar Magnus Peterson.
 
Att vara med och testa framtidens it-lösningar i en kreativ miljö där alla får komma till tals och beslutsvägarna är korta bidrar även till arbetsglädje och sammanhållning.
– Ja, stämningen är mycket positiv och förväntningarna är stora, säger distriktsläkaren Lovisa Jäderlund Hagstedt, som ingår i AVC:s projektgrupp och fortsätter:
– Jag är säker på att med den här i handen kan vi nyttja resurserna i hälso- och sjukvården mer effektivt och skapa förutsättningar för annorlunda och bättre arbetssätt, oavsett var du befinner dig. Så småningom kan det också gälla oberoende av vilket journalsystem du använder.

Text: Daphne Macris

Foto: Yanan Li och Daphne Macris

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2015-10-07