Nyheter
 1. Nationella demensriktlinjer i praktiken

  Publicerad:
  2018-06-12
  Verksamhet:
  Övergripande

  För åttonde gången i rad arrangeras Stockholms läns demensdag den 27 september. Dagen bjuder på intressanta föreläsningar och möten. Bland annat hur primärvården arbetar med personer med demenssjukdom och deras anhöriga,hur en kommun blir certifierad för kunskap om god demensvård samt hur det är att vara anhörig till någon som insjuknar i demens.

 2. APC och APC i populär form. Beställ eller bläddra här!

  Publicerad:
  2018-05-30
  Verksamhet:
  Övergripande

  Bok 2017750 fortbildningsaktiviteter för 13 500 deltagare, 48 600 studentdagar, 100-tals forsknings- och utvecklingsprojekt, kunskapsteam, nätverk, modeller, handledning, konsultationer och mycket mer. Under året som gått bjöd Akademiskt primärvårdscentrum med åtta Akademiska vårdcentraler på ett digert utbud – med något för alla. Bläddra i årsboken här >>

 3. Ett lyft för astma- och KOL-vården

  Publicerad:
  2018-05-15
  Verksamhet:
  Övergripande

  AstmaSatsningen ”Spirometrilyftet” för att förbättra vården för patienter med astma och KOL i primärvården gav resultat. Både nydiagnostik, antal spirometriundersökningar och användning av verktyg för diagnostik och uppföljning ökade.
 4. CaPrim anpassar snabbspår för utredning av cancer

  Publicerad:
  2018-05-15
  Verksamhet:
  Övergripande

  CaPrimELINAtt identifiera symtom som kan bero på cancer ingår i primärvårdens vardagsarbete. Mer än 70 procent av alla utredningar påbörjas där. Personalen har därför en viktig roll med att starta snabbspår för utredning av olika cancerdiagnoser, så kallade standardiserade vårdförlopp (SVF). Kunskapsteamet CaPrim banar vägen för att underlätta det arbetet.

 5. Gott betyg för studentledd mottagning!

  Publicerad:
  2018-05-14
  Verksamhet:
  Övergripande

  StudentmottagningNöjda patienter och studenter samt ett pedagogiskt upplägg som stimulerar både studentens individuella behov och interprofessionellt lärande. Det är några av resultaten i den första vetenskapliga utvärderingen av mottagningen på AVC Gustavsberg. Där leder studenterna patientarbetet, med stöd av handledare.

 6. Heldag om cancer - för dig som arbetar i primärvården

  Publicerad:
  2018-01-31
  Verksamhet:
  Övergripande

  BracancervårdI Sverige insjuknar cirka 60 000 patienter i cancer varje år. Mer än 70 procent av dessa upptäcks inom primärvården. Välkommen till en heldag som tar upp de stora cancergrupperna och hur man kan använda standardiserade vårdförlopp med fokus på tidig upptäckt, riskfaktorer och behandling. Under dagen får du även höra patienter berätta om sin cancerresa.

 7. Kampanj för att förändra våldsamt beteende startar!

  Publicerad:
  2018-01-18
  Verksamhet:
  Övergripande

  KampanjVåldFredag den 19 januari lanserar Länsstyrelsen i samarbete med många aktörer kampanjen ”Välj att sluta” som vänder sig till den som utövar våld.
  - Kampanjen sätter fokus på att det går att förändra ett våldsamt beteende. Det tar tid och är ingen enkel uppgift, men det finns hjälp att få, säger Carina Gyllner Bergmark på APC:s Kunskapsteam Våld i nära relationer, och en av aktörerna bakom kampanjen.

 8. God fortsättning - tillbakablick!

  Publicerad:
  2018-01-08
  Verksamhet:
  Övergripande

  2017God fortsättning. Nu skriver vi 2018 och ett nytt arbetsår ligger framför oss vilket jag ser mycket fram emot. Samtidigt vill jag passa på att göra en tillbakablick på det gångna året. Ett år då mycket hände, och som så här i backspegeln har varit både utvecklande och utmanande.

 9. Välkommen till nätverksträff för MI-ambassadörer

  Publicerad:
  2017-11-28
  Verksamhet:
  Övergripande

  Är du MI-ambassadör och behöver träffa kollegor och uppdatera dina kunskaper inom MI, motiverande samtal? Då är nätverksträffen den 28 mars, kl 14-16 på AVC St: Erik ett fint tillfälle. Under eftermiddagen får du som deltagare återkoppling i MI-anda på inspelat samtal och information om senaste nytt inom MI. Välkommen!

 10. Önska vad du vill ha för fortbildning!

  Publicerad:
  2017-11-27
  Verksamhet:
  Övergripande

  ÖnskelådaWEBB2Finns det någon fortbildning du vill att vi ska arrangera som inte erbjuds idag? Eller finns det något annat du vill att APC ska utveckla eller satsa på inom fortbildning? Välkommen med dina önskemål här >>

 11. Väx med kunskap - kursutbud 2018 klart

  Publicerad:
  2017-11-27
  Verksamhet:
  Övergripande

  VäxmedKunskapWEBBInsulin typ 2, när vikten väger över, fysisk aktivitet för barn och ungdom, vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin och ett stort antal kurser i Motiverande samtal. Det är ett axplock av Akademiskt primärvårdscentrums kurser under 2018. Botanisera bland vårt spännande utbud här! 

 12. Vill du leda vårt nya team: våld i nära relationer?

  Publicerad:
  2017-11-13
  Verksamhet:
  Övergripande

  Akademiskt primärvårdscenter söker dig som vill leda och vidareutveckla kunskapsteamet om våld i nära relationer. Teamet ska bidra till att öka hälso-och sjukvårdens och tandvårdens förutsättningar att upptäcka, bemöta och agera i ärenden där det förekommer, misstänkts eller har förekommit våld i nära relationer. Sista ansökningsdag är 30 november.  

 13. Interprofessionellt forum om att utveckla diabetesvården

  Publicerad:
  2017-10-30
  Verksamhet:
  Övergripande

  DialogVälkommen till en spännande eftermiddag den 28/11 om interprofessionell samverkan i diabetesvården där primärvårdspersonalens kompetens spelar en betydelsefull roll. På programmet står bland annat: distriktsläkarens viktiga roll i det interprofessionella samspelet, teamet som arbetar mot gemensamma mål, råd och tips till vården från personer med diabetes och panelsamtal. Anmäl dig här >>

 14. PODD - teamet som stöttar om fysisk aktivitet och lättare vikt på sikt

  Publicerad:
  2017-10-06
  Verksamhet:
  Övergripande

  PODDhpoVi blir allt tyngre och fysiskt inaktiva. Lyssna på teamet som vill vända trenden i vårt senaste podd-radioavsnitt. Med en mix av utbildning, handledning, stöd och att bredda lokala kontaktnät ska de tillsammans med vårdpersonal och många fler arbeta för att praktiskt tillämpa handlingsprogrammet för övervikt och fetma och få fler att röra på sig genom Fysisk aktivitet på recept.
  Lyssna här »

 15. Forum om att utveckla diabetesvården - tillsammans

  Publicerad:
  2017-09-14
  Verksamhet:
  Övergripande

  TillsammansVälkommen till en spännande eftermiddag om interprofessionell samverkan i diabetesvården där kompetensen hos primärvårdens personal spelar en betydelsefull roll. På agendan står: allmänläkarens viktiga roll i det interprofessionella samspelet, teamet som arbetar mot gemensamma mål, vi vill vara delaktiga - råd och tips till vården från personer med diabetes, samt panelsamtal. Datum och tid? 28 november kl 13.00-16.30. 

 16. Allergiutredning med pricktest och blodprov

  Publicerad:
  2017-08-07
  Verksamhet:
  Övergripande

  AllergiWebbI november har du som arbetar i primärvården möjlighet att lära mer om att tolka och utföra två tillförlitliga metoder för att utreda och diagnostisera allergi: Specifikt IgE i blod och pricktest. Anmäl dig redan nu!

 17. Samlingsplats för utvecklingsfrågor!

  Publicerad:
  2017-06-23
  Verksamhet:
  Övergripande

  Evaapc Primärvården i stockholms län står inför nya spännande förändringar – att möta invånarnas behov och förväntningar i vår snabbt växande multikulturella storstad. Där har Akademiskt primärvårdscentrum och de åtta AVC-nätverken en viktig roll som samlingspunkt för utbildning och utvecklingsfrågor.

 18. CaPrim anpassar snabbspår för utredning av cancer

  Publicerad:
  2017-06-23
  Verksamhet:
  Övergripande

  CaprimNu finns ett helt nytt kunskapsteam på APC inom cancer, CaPrim. Uppdraget är att informera primärvården i Stockholms län om de standardiserade vårdförloppen (SVF) och hur dessa tillämpas. Teamet vill gärna besöka alla vårdcentraler och informera om SVF efter sommaren.

 19. Nätverksträff om strokerehabilitering

  Publicerad:
  2017-06-22
  Verksamhet:
  Övergripande

  nätverkAPCVälkommen till nätverksträff den 14 september om rehabiliteringskedjan stroke. Forumet vänder sig till dig som är fysioterapeut eller sjukgymnast i primärvård eller akutsjukvård, och som i ditt arbete möter patienter med stroke.

 20. Så kan du leda studiecirkel om fallprevention

  Publicerad:
  2017-06-21
  Verksamhet:
  Övergripande

  Aktiv LivsstilLitenFallskador bland personer över 65 år är ett växande folkhälsoproblem. Studiecirkeln "Aktiv livsstil hela livet" är ett multiprofessionellt, evidensbaserat koncept som visat sig effektivt för att förebygga fall och fallskador. Under en utbildningsdag ges en introduktion i konceptet och hur arbetsterapeuter och fysioterapeuter tillsammans kan leda studiecirklar i primärvården.