Nyheter
 1. Hur får vi sjukskrivningsprocessen att fungera?

  Publicerad:
  2019-08-09
  Verksamhet:
  Övergripande

  En effektiv sjukskrivningsprocess där sjukskrivning ordineras tillsammans med rehabiliterande insatser för att öka arbetsförmåga kräver god samverkan mellan olika parter. Där har rehabkorrdinatorer i primärvården en viktig roll. Den 2 september arrangerar kunskapsteamet i försäkringsmedicin ett seminarium för dig som är rehabkoordinator och även andra i primärvården som är intresserade av ämnet.

 2. Poängkurs i MI kostnadsfri för primärvårdens personal!

  Publicerad:
  2019-06-18
  Verksamhet:
  Övergripande

  Arbetar du inom primärvården i Region Stockholm och är intresserad av Motiverande samtal, MI. Då har du nu möjlighet att utan kostnad gå en 7,5 poängkurs arrangerad av APC i samarbete med Karolinska Institutet.

 3. Uppskattad uppmärksamhetsvecka om tobaksbruk

  Publicerad:
  2019-06-11
  Verksamhet:
  Övergripande

  AdrianI maj genomfördes olika aktiviteter inom AVC Jakobsberg för att uppmuntra tobaksbrukare att sluta röka och snusa, och samtidigt informera om den hjälp som finns att få. Besökarna fick bland annat en enkät i receptionen med frågor om tobaksbruk som sedan ska följas upp av vårdpersonalen.

 4. APC och AVC 2018 i populär form!

  Publicerad:
  2019-05-09
  Verksamhet:
  Övergripande

  Bokslut 2018 NY900 fortbildningsaktiviteter för 15 000 deltagare, 49 000 studentdagar, 100-tals forsknings- och utvecklingsprojekt, kunskapsteam, nätverk, modeller, handledning, konsultationer och mycket mer. Under 2018 bjöd Akademiskt primärvårdscentrum med åtta Akademiska vårdcentraler på ett digert utbud – med något för alla. Bläddra direkt i årsberättelsen här>>

 5. Behandling med VR-glasögon mot ångest tog hem innovationspris!

  Publicerad:
  2019-04-18
  Verksamhet:
  Övergripande

  Bild 2 webbVR-glasögon kan hjälpa människor med panikångest. Det visar ett projekt mellan Gustavsbergs akademiska vårdcentral, KTH och Film Stockholm. För sin idé har de fått utmärkelsen Årets innovation av Region Stockholm. Stort grattis!

 6. Vården behöver tydliga rutiner för våld i nära relationer!

  Publicerad:
  2019-04-10
  Verksamhet:
  Övergripande

  Ylva WEBBHur ska man veta att någon är utsatt för våld när personen inte själv berättar? Den frågan ställer sig Ylva Elvin-Nowak, chef på enheten Våld i nära relationer, i en debattartikel i Dagens Medicin. Hon betonar vikten av att hälso- och sjukvårdens personal har både kunskap och tydliga rutiner, och inte minst vågar fråga om de misstänker att en patient är utsatt för våld.

 7. Öppna forskningsseminarier!

  Publicerad:
  2019-04-02
  Verksamhet:
  Övergripande

  Välkommen till tre öppna forskningsaktiviteter under april, i regi av Akademiskt primärvårdcentrum! Alla evenemang hålls på Torsplan, Solnavägen 1 E. Ingen föranmälan behövs.

 8. Nytt vårdprogram om våld i nära relationer

  Publicerad:
  2019-03-26
  Verksamhet:
  APC Våld i nära relationer

  Vårdprogram Våld webbNu finns ett nytt regionalt vårdprogram mot våld i nära relationer som är tänkt som en handfast guide för personal i patientmötet.
  – Våld i nära relationer är vanligare än många tror, har ofta stora konsekvenser för hälsan och kännetecknas av att den utsatta har känslomässiga band till förövaren vilket gör det svårt att bryta relationen och att berätta om det, säger Ylva Elvin-Nowak, biträdande verksamhetschef vid APC och enhetschef vid enheten Våld i nära relationer.

 9. Bli kvalificerad tobaksavvänjare! Ny poängkurs

  Publicerad:
  2019-03-20
  Verksamhet:
  Övergripande

  Klippa ciggen litenArbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I en ny poängutbildning, som görs i samarbete med Karolinska Institutet, lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning, både individuellt och i grupp. Välkommen med din anmälan!

   

 10. Gruppträffar effektiva vid diabetes - lär dig hur

  Publicerad:
  2019-02-21
  Verksamhet:
  Övergripande

  Studier visar att gruppträffar ledda av sjuksköterskor bland annat ger ett förbättrat behandlingsresultat, stabilare blodsockerbalans och bättre livskvalitet för personer med typ 2 diabetes. Nu erbjuds du som är diabetesansvarig sjuksköterska/distriktssköterska i primärvården att lära mer om hur du kan lägga upp och starta en sådan grupputbildning.

 11. CaPrim belönas med Gyllene Äpplet!

  Publicerad:
  2019-02-12
  Verksamhet:
  Övergripande

  Grattis CaPrimGenom kunskapsspridning och primärvårdsanpassning har CaPrim vid Akademiskt primärvårdscentrum (APC) underlättat arbetet med att starta snabbspår för utredning av olika cancerdiagnoser i primärvården. För detta belönas de med årets Gyllene Äpple av Region Stockholm.

 12. Premiär för APC:s diabetesblogg!

  Publicerad:
  2019-01-21
  Verksamhet:
  Övergripande

  I dag har APC:s kunskapsteam diabetes dragit igång sitt första inlägg i diabetesbloggen. Bloggen är tänkt som en plattform för nyheter, tips och utblick i omvärlden inom diabetes och för att få igång bra diskussioner. För att få med så många röster som möjligt kommer skribenterna i bloggen att variera. Välkommen in!

 13. God fortsättning på det nya året!

  Publicerad:
  2019-01-08
  Verksamhet:
  Övergripande

  iStock 995420002Så har ånyo ett år gått. 2018 var året då mycket föll på plats. Både Socialstyrelsens och FoUU-kommittéens granskning av APC och AVC visar att vi är en tydlig del i den nya Universitetssjukvården, USV. Det innebär bland annat att vi uppfyller de krav som ställs i det nationella ALF-avtalet med forskning och utbildning, hälso-och sjukvård av hög kvalitet, innovativ kultur och en struktur som stimulerar kunskapsutveckling.

 14. Rekordmånga vårdcentraler prisades av läkarstudenter

  Publicerad:
  2018-12-17
  Verksamhet:
  Övergripande

  HandeldarträffNågra veckor före jul har det blivit tradition att uppmärksamma god lärandemiljö i primärvården i samband med handledarträff i regi av Karolinska Institutet och Akademiskt primärvårdscentrum. Den 12 december slogs rekord. Hela 48 vårdcentraler i länet fick utmärkelser som bygger på omdömen av läkarstudenter på Karolinska Institutet.

 15. Distriktssköterskan Lena Törnkvist blir professor!

  Publicerad:
  2018-12-13
  Verksamhet:
  Övergripande

  Lena WEBB nyLena Törnkvist vid APC är den första distriktssköterskan som utses till adjungerad professor inom klinisk primärvård och omvårdnad vid Karolinska Institutet. Hon är en pionjär inom vårdutveckling med inriktning på primärvård. Visionärt och målinriktat har hon dessutom bidragit till den vetenskapliga växtkraften i primärvården. Och det arbetet vill hon fortsätta bedriva!

 16. Jan Hasselström utsedd till ny chef för APC!

  Publicerad:
  2018-11-29
  Verksamhet:
  Övergripande

  JanHasselström WEBBGrattis till Jan Hasselström, med.dr och specialistläkare i allmänmedicin samt klinisk farmakologi, som utsetts till ny verksamhetschef för Akademiskt primärvårdscentrum, APC.
   – Det känns väldigt roligt att få vara med och vidareutveckla en fin verksamhet som APC och hitta en tydlig roll för organisationen i den framtida kunskapsstyrningen i regionen. Primärvårdens roll som del i den förändrade universitetssjukvården kommer också vara ett viktigt fokusområde framöver, säger Jan Hasselström.

 17. Kurspaket - grunder i MI och handledning via Skype!

  Publicerad:
  2018-11-26
  Verksamhet:
  Övergripande

  Nu har du som vill lära mer om Motiverande samtal (MI) möjlighet att i en ny utbildning gå både grundkurs och få fortsatt grupphandledning på plats eller via Skype. Kursen startar den 31 januari. Missa inte detta fina tillfälle. Anmäl dig redan nu!

 18. Utbildningsserie om psykisk ohälsa

  Publicerad:
  2018-11-21
  Verksamhet:
  Övergripande

  Personer som lider av psykisk ohälsa söker i första hand hjälp i primärvården, och för flertalet tillstånd finns psykologiska behandlingar med vetenskapligt stöd. Trots det är det ofta en utmaning att erbjuda evidensbaserad vård. Under våren 2019 erbjuds en serie utbildningar för personal inom primärvården i Stockholms läns landsting. Där ingår både diagnosspecifika behandlingsmetoder (KBT) samt en introduktion till en stegvis vårdmodell.

 19. Workshop om våld mot äldre

  Publicerad:
  2018-11-06
  Verksamhet:
  Övergripande

  Våld mot äldre i nära relation är ett samhällsproblem, enligt WHO ett folkhälsoproblem, som få vill kännas vid. Förutfattade meningar och brist på kunskap försvårar många gånger för äldre utsatta att få den hjälp de har rätt till. Den 30 november  lyfts denna problematik och möjliga vägar framåt. Det är ett sammarrangemang mellan Länstyrelsen, FoU-verksamheter i länet samt Stockholms läns landsting. Att delta är kostnadsfritt.

 20. Ny rapport om snabbspår för att utreda cancer i primärvård

  Publicerad:
  2018-10-23
  Verksamhet:
  Övergripande

  CaprimRapportEn ny rapport från APC och Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland har kartlagt personalens uppfattning om tillämpning och egen kunskap av standardiserade vårdförlopp, SVF, som stöd för primärvården att identifiera patienter med mistänkt cancer. Resultaten visar att många känner till SVF, men att det finns ett fortsatt behov av stöd och utbildning. Av rapporten framgår även att kunskapsteam CaPrim på kort tid bidragit till att underlätta införandet av SVF i primärvården.