Nyheter
 1. Bli kvalificerad tobaksavvänjare! Ny poängkurs

  Publicerad:
  2019-03-20
  Verksamhet:
  Övergripande

  Klippa ciggen litenArbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I en ny poängutbildning, som görs i samarbete med Karolinska Institutet, lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning, både individuellt och i grupp. Välkommen med din anmälan!

   

 2. Gruppträffar effektiva vid diabetes - lär dig hur

  Publicerad:
  2019-02-21
  Verksamhet:
  Övergripande

  Studier visar att gruppträffar ledda av sjuksköterskor bland annat ger ett förbättrat behandlingsresultat, stabilare blodsockerbalans och bättre livskvalitet för personer med typ 2 diabetes. Nu erbjuds du som är diabetesansvarig sjuksköterska/distriktssköterska i primärvården att lära mer om hur du kan lägga upp och starta en sådan grupputbildning.

 3. CaPrim belönas med Gyllene Äpplet!

  Publicerad:
  2019-02-12
  Verksamhet:
  Övergripande

  Grattis CaPrimGenom kunskapsspridning och primärvårdsanpassning har CaPrim vid Akademiskt primärvårdscentrum (APC) underlättat arbetet med att starta snabbspår för utredning av olika cancerdiagnoser i primärvården. För detta belönas de med årets Gyllene Äpple av Region Stockholm.

 4. Premiär för APC:s diabetesblogg!

  Publicerad:
  2019-01-21
  Verksamhet:
  Övergripande

  I dag har APC:s kunskapsteam diabetes dragit igång sitt första inlägg i diabetesbloggen. Bloggen är tänkt som en plattform för nyheter, tips och utblick i omvärlden inom diabetes och för att få igång bra diskussioner. För att få med så många röster som möjligt kommer skribenterna i bloggen att variera. Välkommen in!

 5. God fortsättning på det nya året!

  Publicerad:
  2019-01-08
  Verksamhet:
  Övergripande

  iStock 995420002Så har ånyo ett år gått. 2018 var året då mycket föll på plats. Både Socialstyrelsens och FoUU-kommittéens granskning av APC och AVC visar att vi är en tydlig del i den nya Universitetssjukvården, USV. Det innebär bland annat att vi uppfyller de krav som ställs i det nationella ALF-avtalet med forskning och utbildning, hälso-och sjukvård av hög kvalitet, innovativ kultur och en struktur som stimulerar kunskapsutveckling.

 6. Rekordmånga vårdcentraler prisades av läkarstudenter

  Publicerad:
  2018-12-17
  Verksamhet:
  Övergripande

  HandeldarträffNågra veckor före jul har det blivit tradition att uppmärksamma god lärandemiljö i primärvården i samband med handledarträff i regi av Karolinska Institutet och Akademiskt primärvårdscentrum. Den 12 december slogs rekord. Hela 48 vårdcentraler i länet fick utmärkelser som bygger på omdömen av läkarstudenter på Karolinska Institutet.

 7. Distriktssköterskan Lena Törnkvist blir professor!

  Publicerad:
  2018-12-13
  Verksamhet:
  Övergripande

  Lena WEBB nyLena Törnkvist vid APC är den första distriktssköterskan som utses till adjungerad professor inom klinisk primärvård och omvårdnad vid Karolinska Institutet. Hon är en pionjär inom vårdutveckling med inriktning på primärvård. Visionärt och målinriktat har hon dessutom bidragit till den vetenskapliga växtkraften i primärvården. Och det arbetet vill hon fortsätta bedriva!

 8. Jan Hasselström utsedd till ny chef för APC!

  Publicerad:
  2018-11-29
  Verksamhet:
  Övergripande

  JanHasselström WEBBGrattis till Jan Hasselström, med.dr och specialistläkare i allmänmedicin samt klinisk farmakologi, som utsetts till ny verksamhetschef för Akademiskt primärvårdscentrum, APC.
   – Det känns väldigt roligt att få vara med och vidareutveckla en fin verksamhet som APC och hitta en tydlig roll för organisationen i den framtida kunskapsstyrningen i regionen. Primärvårdens roll som del i den förändrade universitetssjukvården kommer också vara ett viktigt fokusområde framöver, säger Jan Hasselström.

 9. Kurspaket - grunder i MI och handledning via Skype!

  Publicerad:
  2018-11-26
  Verksamhet:
  Övergripande

  Nu har du som vill lära mer om Motiverande samtal (MI) möjlighet att i en ny utbildning gå både grundkurs och få fortsatt grupphandledning på plats eller via Skype. Kursen startar den 31 januari. Missa inte detta fina tillfälle. Anmäl dig redan nu!

 10. Utbildningsserie om psykisk ohälsa

  Publicerad:
  2018-11-21
  Verksamhet:
  Övergripande

  Personer som lider av psykisk ohälsa söker i första hand hjälp i primärvården, och för flertalet tillstånd finns psykologiska behandlingar med vetenskapligt stöd. Trots det är det ofta en utmaning att erbjuda evidensbaserad vård. Under våren 2019 erbjuds en serie utbildningar för personal inom primärvården i Stockholms läns landsting. Där ingår både diagnosspecifika behandlingsmetoder (KBT) samt en introduktion till en stegvis vårdmodell.

 11. Workshop om våld mot äldre

  Publicerad:
  2018-11-06
  Verksamhet:
  Övergripande

  Våld mot äldre i nära relation är ett samhällsproblem, enligt WHO ett folkhälsoproblem, som få vill kännas vid. Förutfattade meningar och brist på kunskap försvårar många gånger för äldre utsatta att få den hjälp de har rätt till. Den 30 november  lyfts denna problematik och möjliga vägar framåt. Det är ett sammarrangemang mellan Länstyrelsen, FoU-verksamheter i länet samt Stockholms läns landsting. Att delta är kostnadsfritt.

 12. Ny rapport om snabbspår för att utreda cancer i primärvård

  Publicerad:
  2018-10-23
  Verksamhet:
  Övergripande

  CaprimRapportEn ny rapport från APC och Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland har kartlagt personalens uppfattning om tillämpning och egen kunskap av standardiserade vårdförlopp, SVF, som stöd för primärvården att identifiera patienter med mistänkt cancer. Resultaten visar att många känner till SVF, men att det finns ett fortsatt behov av stöd och utbildning. Av rapporten framgår även att kunskapsteam CaPrim på kort tid bidragit till att underlätta införandet av SVF i primärvården.

 13. Sjukkgymnast på vårdcentral - vad vinner man på det?

  Publicerad:
  2018-10-10
  Verksamhet:
  Övergripande

  Välkommen till nätverksmöte för Jakobsbergs AVC-område onsdag 24 oktober kl 14-16. Nätverksmötet är öppen för alla intresserade. På agendan står bland annat Sjukgymnast på vårdcentral - vad vinner man på det?" och LUS - vet vi det vi behöver?

 14. APC söker projektledare till psykisk ohälsa och FaR

  Publicerad:
  2018-09-17
  Verksamhet:
  Övergripande

  Psykisk hälsaAPC:S Kunskapsteam HPÖ/FaR söker en projektledare för området psykisk ohälsa och FaR. Vi söker dig som vill vara med att stödja till hälsosamma levnadsvanor och minska psykisk ohälsa för prioriterade grupper. Målet  är att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ökar användandet av FaR till patienter med psykisk ohälsa och att de får ökat stöd till att komma igång med den fysiska aktiviteten. Tycker du det låter spännande kan du läsa mer här.

 15. Säg det med en pjäs - att omsätta pedagogiska modeller i praktiken!

  Publicerad:
  2018-09-03
  Verksamhet:
  Övergripande

  iStock 619062852Välkommen till en spännande eftermiddag där du som är studentansvarig/kontaktperson får lära mer om hur du kan omsätta olika pedagogiska modeller i handledning och stödja kollegor. På scen tar skådespelare plats som illustrerar studenhandledning. Lyssna till föredrag och reflektera tillsammans med kollegor. Vi ses den 27 november! Anmäl dig redan nu >>

 16. AVC Hässelby/Akalla bjuder in till FoU-konferens!

  Publicerad:
  2018-08-15
  Verksamhet:
  Övergripande

  Som en del av primärvårdens forsknings-och utvecklingsarbete anordnar AVC Hässelby/Akalla en FoU-konferens den 26 september, klockan 9 till 12. Välkommen att skicka in ett forsknings- eller utvecklingsprojekt som du vill presentera.

 17. Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

  Publicerad:
  2018-08-14
  Verksamhet:
  Övergripande

  De senaste åren har en snabb utveckling skett inom behandling av typ 2-diabetes. För att uppnå individuella behandlingsmål behövs i många fall andra diabetesläkemedel utöver metformin och/eller insulin. Denna industrioberoende kurs ger dig som ST-läkare i allmänmedicin uppdaterad kunskap om rekommenderationer kring behandlingsstrategier vid typ 2-diabetes.

 18. KI:s pedagogiska pris till APC-medarbetare

  Publicerad:
  2018-07-03
  Verksamhet:
  Övergripande

  LenaNilssonLitenGrattis till professor Lena Nilsson-Wikmar, vid KI och APC, som tilldelats KI:s pedagogiska pris. Priset delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå. 

 19. APC live i Almedalen!

  Publicerad:
  2018-06-28
  Verksamhet:
  Övergripande

  AlmedalenNätverket Hjärna Tillsammans, där APC är en aktör, deltar i Almedalen den 3 och 4 juli. Där presenteras den unika nätverksmodell som arbetats fram genom sömlös samverkan mellan intresseorganisationer och rehab-aktörer samt medinflytande från patienter och brukare med förvärvad hjärnskada. Modellen har lett till ökad växtkraft, samsyn och gemensam kunskapsbank. Seminarierna kommer att livesändas med direktlänk från APC:s webbplats.

   

 20. Doserad träning vid neurologisk sjukdom. Ny kurs!

  Publicerad:
  2018-06-13
  Verksamhet:
  Övergripande

  Träning av styrka, uthållighet och kondition är effektivt vid olika neurologiska sjukdomar, exempelvis efter en stroke, för att förbättra förmågan att utföra aktiviteter i dagliga livet. Den 19-20 oktober har du som är fysioterapeut/sjukgymnast i primärvården möjlighet att lära mer om doserad träning som medicinsk träningsterapi (MTT).