Nyheter
 1. Lär mer om lymfterapi i ny poängkurs!

  Publicerad:
  2020-03-30
  Verksamhet:
  Övergripande

  Arbetar du i primärvården med patienter som har lymfödem och vill öka dina kunskaper om lymfsystemet och behandling. Då kan denna helt nya poängkurs i medicinsk lymfterapi arrangerad av APC och Karolinska Institutet passa dig! Kursen startar 21 september. Du kan redan nu anmäla dig!

 2. Ny digital "snabbutbildning" om basal hemsjukvård

  Publicerad:
  2020-03-26
  Verksamhet:
  Övergripande

  Intro webbutDet här är en helt ny digital snabbutbildning om basal hemsjukvård som vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården. Utbildningen innehåller en allmän orientering om hemsjukvården i Region Stockholm och ger tips på hur du med enkla medel kan hjälpa till att säkra att patienter i hemsjukvården får en god omvårdnad. Utbildningen är en mix av fakta, bilder, kortfilmer, reflektion och test.

 3. Patienten ritar in smärtsymtom i app innan läkarbesöket

  Publicerad:
  2020-03-23
  Verksamhet:
  Övergripande

  PaintITwebbSnabbare och mer effektiva läkarbesök, bättre symtomrapportering, kortare handläggningstid, snabbare och bättre diagnoser. Det hoppas distriktsläkaren och forskaren Bo Christer Bertilson och hans team på AVC Huddinge/Flemingsberg uppnå med sin AI-kopplade smärt-app för primärvården.

 4. APC:s kurser tillfälligt inställda - övrig verksamhet igång

  Publicerad:
  2020-03-17
  Verksamhet:
  Övergripande

  På grund av coronaepidemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen ställer APC in samtliga utbildningar under mars och april månad. Enskilda utbildningar kan komma att genomföras digitalt. Information om detta ges i sådant fall av kursansvarig. Har du frågor kontakta kursansvarig eller villvetamer@aprimc.se. Vi kommer i övrigt att ha verksamheten igång och vara tillgängliga.

 5. Populär poängutbildning i repris - bli tobaksavänjare!

  Publicerad:
  2020-03-06
  Verksamhet:
  Övergripande

  I september 2020 är det åter bli möjligt att gå en poängutbildning för att bli tobaksavänjare. I utbildningen, som görs i samarbete med Karolinska Institutet, lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavvänjning, både individuellt och i grupp. Sista anmälningsdag är 15 juni.

 6. Egenmakt och medinflytande i fokus på diabeteskonferens!

  Publicerad:
  2020-02-13
  Verksamhet:
  Övergripande

  Byggabro webbHög nivå, kunskapsutbyte, inspiration och god stämning. Allt detta när forskare, kliniker och personer med diabetes från hela världen möttes på Diabetes Self-Management Alliance (DSMA) femte årliga konferens. Denna gång stod Akademiskt primärvårdscentrum för värdskapet.

 7. Psykisk ohälsa bland äldre - ett angeläget område!

  Publicerad:
  2020-02-05
  Verksamhet:
  Övergripande

  Trots att psykisk ohälsa som depression och ångest är vanligt bland äldre personer, får de inte alltid den vård de har behov av. Där har du som distriktssköterska en viktig roll i att uppmärksamma psykisk ohälsa. I en kurs, med start 18 februari, får du lära dig metoder för att bedöma, förebygga och följa upp symtom på psykisk ohälsa hos äldre personer.

 8. Lär mer om graviditetsrelaterad smärta i rygg och bäcken

  Publicerad:
  2020-01-14
  Verksamhet:
  Övergripande

  Vill du som är fysioterapeut i primärvården lära mer om hur du kan hjälpa gravida kvinnor som besväras av bäcken- och ryggsmärta? Missa då inte denna kurs den 7 februari. Platser kvar. Välkommen med din anmälan!

 9. Gita Rajan är årets "Vårdhjälte"!

  Publicerad:
  2019-12-19
  Verksamhet:
  Övergripande

  GitaNYStort grattis till läkaren Gita Rajan, grundare av Wonsa och även knuten till APC, som är utsedd till "Årets vårdhjälte" på Svenska hjältar-galan för sitt arbete med att hjälpa personer som utsatts för sexuella övergrepp. Den 18 december tog hon emot priset på tv-sänd gala.

 10. ”Vården av äldre sköra kräver nya arbetssätt och rutiner”

  Publicerad:
  2019-12-16
  Verksamhet:
  Övergripande

  LäkemedelÄldreWEBBOmkring hälften av äldre patienter i primärvården med nedsatt njurfunktion behandlas med för höga eller kontraindicerade läkemedelsdoser. Var tionde multisjuk behandlas med läkemedel som kan försämra ett av deras andra sjukdomstillstånd och leda till allvarliga konsekvenser. Det visar distriktsläkaren och forskaren Katharina Schmidt-Mende i sin doktorsavhandling. Nu efterlyser hon nya arbetssätt och rutiner för att vända trenden.

 11. Bli tobaksfri – på nytt sätt med recept!

  Publicerad:
  2019-11-26
  Verksamhet:
  Övergripande

  För att hjälpa fler människor som mår psykiskt dåligt att sluta snusa och röka provas nu om tobaksavvänjning på recept (TOR) kan vara ett bra stöd. Verksamheter inom primärvården som vill använda behandlingsmetoden kan redan nu anmäla sitt intresse.

 12. Sugen på att forska? Ny omgång forskarskola

  Publicerad:
  2019-11-19
  Verksamhet:
  Övergripande

  ForskarskolaLitenÄr du intresserad av forskning men behöver verktyg att omsätta en idé i praktiken? Då kan forskarskolan med inriktning på allmänmedicin och primärvård vara något för dig. Forskarskolan är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm och vänder sig till dig som är kliniskt aktiv. Ansök senast 10 mars 2020.

 13. Förebygg och hantera hot och våld inom primärvården

  Publicerad:
  2019-11-18
  Verksamhet:
  Övergripande

  I en föreläsning får du som kan möta hot eller våld i ditt arbete lära dig mer om att hantera hotfulla situationer och att bemöta aggressiva beteenden med förebyggande åtgärder och strategier. Stor vikt läggs vid kommunikation, goda samtal och hur det egna förhållningssättet kan öka trygghet och säkerhet. 

 14. Nytt tobaksnätverk startar 28/11 - vill du vara med?

  Publicerad:
  2019-11-07
  Verksamhet:
  Övergripande

  Nu har du som arbetar med tobaksavvänjning i regionens primärvård möjlighet att delta i ett helt nytt nätverk. Där kan du träffa kollegor, utbyta kunskap och erfarenheter och få handledningsstöd. Första träffen är 28/11. Anmäl dig senast 15/11. Välkommen!

 15. Populär poängkurs - bli tobaksavvänjare!

  Publicerad:
  2019-10-29
  Verksamhet:
  Övergripande

  Januari 2020 är det åter möjligt att gå en poängutbildning för att bli tobaksavänjare. I utbildningen, som görs i samarbete med Karolinska Institutet, lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavvänjning - individuellt och i grupp. Sista anmälningsdag är den 20 december. Välkommen med din ansökan!

 16. Var god svälj! Lär om dysfagi - anmäl dig här

  Publicerad:
  2019-10-29
  Verksamhet:
  Övergripande
  Sväljsvårigheter är vanligt hos personer med stroke/förvärvad hjärnskada, vid neurologisk sjukdom och hos äldre och multisjuka. Vad är viktigt att bedöma och behandla? Hur utreder man? Hur förhindrar du undernäring och aspirationspneumoni? När ska en logoped och en dietist konsulteras? Den 21/11 får du svaren. Platser kvar, anmäl dig här.
 17. Ny rapport om arbetsmiljön i primärvården

  Publicerad:
  2019-10-16
  Verksamhet:
  Övergripande

  Varför blir vårdpersonal i primärvården kvar eller slutar på sin arbetsplats? De frågorna har forskare från APC, CAMM och CEC ställt till läkare och sjuksköterskor från olika vårdcentraler i regionen. Några slutsatser i rapporten är att om organisatoriska förutsättningar och arbetsbördan är sådana att personalen har tid att utföra det arbete man anser är meningsfullt, skulle personalen både kunna och vilja arbeta kvar i högre utsträckning än i dag.

 18. AVC Danderyd prisas för bästa lärandemiljö!

  Publicerad:
  2019-10-04
  Verksamhet:
  Övergripande

  Christina WebbStort grattis till Danderyds akademiska vårdcentral vid APC som belönats med Karolinska Institutets KLOK-pris. Utmärkelsen får de för för sitt arbete med att utveckla den pedagogiska miljön genom att tänka nytt, lyfta handledares kompetens och att stimulera och träna studenters lärande över professionsgränser.


 19. "Må bra med kultur" lanseras

  Publicerad:
  2019-09-18
  Verksamhet:
  Övergripande

  Må bra med kulturAPCsajtFör att motverka psykisk ohälsa, bryta isolering och skapa känsla av sammanhang bland unga nyanlända och asylsökande prövas nu ordination av kultur i Farsta och Norrtälje. Kommunerna är först ut i regionen att pröva metoden.

 20. Nu är ”Hälsan spelar roll” igång!

  Publicerad:
  2019-09-19
  Verksamhet:
  Övergripande

  Hälsan spelar rollDen 14 september var det premiär för de första kursdeltagarna i projektet "Hälsan spelar roll". Syftet är att motivera personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autismspektrumstörning till hälsosammare levnadsvanor.