Nyheter
 1. Populär poängkurs - bli tobaksavvänjare!

  Publicerad:
  2019-10-29
  Verksamhet:
  Övergripande

  Januari 2020 är det åter möjligt att gå en poängutbildning för att bli tobaksavänjare. I utbildningen, som görs i samarbete med Karolinska Institutet, lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavvänjning - individuellt och i grupp. Sista anmälningsdag är den 20 december. Välkommen med din ansökan!

 2. Var god svälj! Lär om dysfagi - anmäl dig här

  Publicerad:
  2019-10-29
  Verksamhet:
  Övergripande
  Sväljsvårigheter är vanligt hos personer med stroke/förvärvad hjärnskada, vid neurologisk sjukdom och hos äldre och multisjuka. Vad är viktigt att bedöma och behandla? Hur utreder man? Hur förhindrar du undernäring och aspirationspneumoni? När ska en logoped och en dietist konsulteras? Den 21/11 får du svaren. Platser kvar, anmäl dig här.
 3. Ny rapport om arbetsmiljön i primärvården

  Publicerad:
  2019-10-16
  Verksamhet:
  Övergripande

  Varför blir vårdpersonal i primärvården kvar eller slutar på sin arbetsplats? De frågorna har forskare från APC, CAMM och CEC ställt till läkare och sjuksköterskor från olika vårdcentraler i regionen. Några slutsatser i rapporten är att om organisatoriska förutsättningar och arbetsbördan är sådana att personalen har tid att utföra det arbete man anser är meningsfullt, skulle personalen både kunna och vilja arbeta kvar i högre utsträckning än i dag.

 4. AVC Danderyd prisas för bästa lärandemiljö!

  Publicerad:
  2019-10-04
  Verksamhet:
  Övergripande

  Christina WebbStort grattis till Danderyds akademiska vårdcentral vid APC som belönats med Karolinska Institutets KLOK-pris. Utmärkelsen får de för för sitt arbete med att utveckla den pedagogiska miljön genom att tänka nytt, lyfta handledares kompetens och att stimulera och träna studenters lärande över professionsgränser.


 5. "Må bra med kultur" lanseras

  Publicerad:
  2019-09-18
  Verksamhet:
  Övergripande

  Må bra med kulturAPCsajtFör att motverka psykisk ohälsa, bryta isolering och skapa känsla av sammanhang bland unga nyanlända och asylsökande prövas nu ordination av kultur i Farsta och Norrtälje. Kommunerna är först ut i regionen att pröva metoden.

 6. Nu är ”Hälsan spelar roll” igång!

  Publicerad:
  2019-09-19
  Verksamhet:
  Övergripande

  Hälsan spelar rollDen 14 september var det premiär för de första kursdeltagarna i projektet "Hälsan spelar roll". Syftet är att motivera personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autismspektrumstörning till hälsosammare levnadsvanor.

 7. Var med och utveckla handledningsmodell för jämbördigt lärande!

  Publicerad:
  2019-09-18
  Verksamhet:
  Övergripande

  Peer Learning APCwebbNu har du som handleder sjuksköterskestudenter möjlighet att vara med och utveckla handledningsmodellen Peer Learning för primärvården. Peer Learning är en metod som innebär att en sjuksköterska handleder två studenter samtidigt, som samarbetar, reflekterar och stöttar varandra i sitt lärande.

 8. Nationell FoU-konferens för primärvård!

  Publicerad:
  2019-09-12
  Verksamhet:
  Övergripande

  Boka redan nu in den 22-23 april, 2020. Då går den Nationella FoU-konferensen för primärvård av stapeln. Det är ett fint tillfälle att mötas, diskutera och utbyta erfarenheter. Årets tema är ”Från reform till paradigmskifte - forskningens stärkta roll i den nya nära vården.

 9. Att åldras med hiv – för allas lika rätt till ett gott åldrande

  Publicerad:
  2019-09-10
  Verksamhet:
  Övergripande
  Den första generationen som åldras med hiv är finns bland många av de patienter vi möter i vårt dagliga arbete inom vård och omsorg. Samtidigt behövs mer kunskap om vad det innebär för äldre att leva med hiv och hur vi inom vården kan ge ett gott bemötande. Välkommen till en spännande halvdag om hiv och åldrande!
 10. Seminarium om förhållningssätt kring sjukskrivning

  Publicerad:
  2019-09-10
  Verksamhet:
  Övergripande

  Välkommen till ett seminarium där vi belyser komplexa frågeställningar som du som sjukskrivande läkare i primärvården ofta ställs inför och lyfter fram förhållningssätt som kan underlätta. Seminariet ges vid två tillfällen: 16/10 och 21/11.

 11. Internationell diabeteskonferens i Stockholm

  Publicerad:
  2019-09-04
  Verksamhet:
  Övergripande

  Under två spännande diabetesdagar i januari samlas profession, ledande experter och personer med egen erfarenhet av diabetes från hela världen kring temat ”Bygga broar mellan primärvård och slutenvård”. Fokus är multi- och interprofessionella perspektiv på utbildning, forskning, egenvård, stöd och metoder för att hjälpa personer med diabetes. Konferensen arrangeras av DSMA, där APC denna gång står för värdskapet. Anmäl dig idag!

 12. Vårdpersonal har viktig roll upptäcka våldsutsatta

  Publicerad:
  2019-08-28
  Verksamhet:
  Övergripande

  Alla yrkeskategorier i hälso- och sjukvården har en mycket viktig roll när det gäller att upptäcka personer som utsatts för våld. Därför är det viktigt att ha kunskap hur vi ska arbeta med det. I en helt ny utbildning får du möjlighet att lära mer om symtom och konsekvenser för den enskilde vid våldsutsatthet samt hur du som vårdpersonal kan samtala med patienter om våld och hänvisa till vidare stöd.

 13. Hur får vi sjukskrivningsprocessen att fungera?

  Publicerad:
  2019-08-09
  Verksamhet:
  Övergripande

  En effektiv sjukskrivningsprocess där sjukskrivning ordineras tillsammans med rehabiliterande insatser för att öka arbetsförmåga kräver god samverkan mellan olika parter. Där har rehabkorrdinatorer i primärvården en viktig roll. Den 2 september arrangerar kunskapsteamet i försäkringsmedicin ett seminarium för dig som är rehabkoordinator och även andra i primärvården som är intresserade av ämnet.

 14. Poängkurs i MI kostnadsfri för primärvårdens personal!

  Publicerad:
  2019-06-18
  Verksamhet:
  Övergripande

  Arbetar du inom primärvården i Region Stockholm och är intresserad av Motiverande samtal, MI. Då har du nu möjlighet att utan kostnad gå en 7,5 poängkurs arrangerad av APC i samarbete med Karolinska Institutet.

 15. Uppskattad uppmärksamhetsvecka om tobaksbruk

  Publicerad:
  2019-06-11
  Verksamhet:
  Övergripande

  AdrianI maj genomfördes olika aktiviteter inom AVC Jakobsberg för att uppmuntra tobaksbrukare att sluta röka och snusa, och samtidigt informera om den hjälp som finns att få. Besökarna fick bland annat en enkät i receptionen med frågor om tobaksbruk som sedan ska följas upp av vårdpersonalen.

 16. APC och AVC 2018 i populär form!

  Publicerad:
  2019-05-09
  Verksamhet:
  Övergripande

  Bokslut 2018 NY900 fortbildningsaktiviteter för 15 000 deltagare, 49 000 studentdagar, 100-tals forsknings- och utvecklingsprojekt, kunskapsteam, nätverk, modeller, handledning, konsultationer och mycket mer. Under 2018 bjöd Akademiskt primärvårdscentrum med åtta Akademiska vårdcentraler på ett digert utbud – med något för alla. Bläddra direkt i årsberättelsen här>>

 17. Behandling med VR-glasögon mot ångest tog hem innovationspris!

  Publicerad:
  2019-04-18
  Verksamhet:
  Övergripande

  Bild 2 webbVR-glasögon kan hjälpa människor med panikångest. Det visar ett projekt mellan Gustavsbergs akademiska vårdcentral, KTH och Film Stockholm. För sin idé har de fått utmärkelsen Årets innovation av Region Stockholm. Stort grattis!

 18. Vården behöver tydliga rutiner för våld i nära relationer!

  Publicerad:
  2019-04-10
  Verksamhet:
  Övergripande

  Ylva WEBBHur ska man veta att någon är utsatt för våld när personen inte själv berättar? Den frågan ställer sig Ylva Elvin-Nowak, chef på enheten Våld i nära relationer, i en debattartikel i Dagens Medicin. Hon betonar vikten av att hälso- och sjukvårdens personal har både kunskap och tydliga rutiner, och inte minst vågar fråga om de misstänker att en patient är utsatt för våld.

 19. Öppna forskningsseminarier!

  Publicerad:
  2019-04-02
  Verksamhet:
  Övergripande

  Välkommen till tre öppna forskningsaktiviteter under april, i regi av Akademiskt primärvårdcentrum! Alla evenemang hålls på Torsplan, Solnavägen 1 E. Ingen föranmälan behövs.

 20. Nytt vårdprogram om våld i nära relationer

  Publicerad:
  2019-03-26
  Verksamhet:
  APC Våld i nära relationer

  Vårdprogram Våld webbNu finns ett nytt regionalt vårdprogram mot våld i nära relationer som är tänkt som en handfast guide för personal i patientmötet.
  – Våld i nära relationer är vanligare än många tror, har ofta stora konsekvenser för hälsan och kännetecknas av att den utsatta har känslomässiga band till förövaren vilket gör det svårt att bryta relationen och att berätta om det, säger Ylva Elvin-Nowak, biträdande verksamhetschef vid APC och enhetschef vid enheten Våld i nära relationer.