Nyheter
 1. Nytt projekt ska förbättra för äldre som överlevt cancer

  Publicerad:
  2020-08-14
  Verksamhet:
  Övergripande

  LifeChampsEtt nytt forskningsprojekt för att förbättra livskvaliteten för medelålders och äldre personer som överlevt malignt melanom har startat. Forskarna vid Akademiskt primärvårdscentrum ska söka svaren på hur canceröverlevarna ser på sin livskvalitet via intervjuer. En app ska även tas fram och testas. Projektet är en del i det stora europeiska forskningsprojektet LifeChamps.

 2. Genomlysning gav resultat

  Publicerad:
  2020-08-13
  Verksamhet:
  Övergripande

  Liljeholm vcMed engagerad personal, bra struktur, tydligt individfokus och arbete med kvalitetsdata ligger Liljeholmens vårdcentral i framkant med behandling och tidig upptäckt av typ 2-diabetes. Arbetsmodellen DiaCert har använts som stöd i förbättringsarbetet.

 3. Smart och mer jämlik diabetesvård med DiaCert

  Publicerad:
  2020-08-12
  Verksamhet:
  Övergripande

  DiacertSom stöd i arbetet med att utveckla diabetesvården erbjuds modellen DiaCert primärvårdens personal i Region Stockholm. Hittills har den använts på 45 vårdcentraler. Bättre blodsockernivåer på personer med typ-2 diabetes, fler bedömningar av fotstatus, tydligare ansvarsfördelning och stärkt teamarbete är några resultat.

 4. Våld i nära relationer och långvarig smärta hänger ihop

  Publicerad:
  2020-07-27
  Verksamhet:
  Övergripande

  Hur hänger våld ihop med långvarig smärta och hur kan vården bli bättre på att upptäcka bakomliggande våld i hemmiljö? Hur arbetar man för att öka kunskapen inom vården. Lyssna till  Ylva Elvin-Nowak, enhetschef för APC:s enhet Våld i nära relationer som berättar mer i Painpodden.

 5. Missa inte inspirationsdag om levnadsvanor! Anmäl dig nu!

  Publicerad:
  2020-06-30
  Verksamhet:
  Övergripande

  puff HälsodagenVälkommen till den "Hälsofrämjande dagen" den 29 september kl. 09.00 – 14:30. En digital inspirationsdag om levnadsvanor där du får möta kloka och intressanta personer som berättar om hur du som arbetar inom hälso- och sjukvården kan stödja patienters hälsosamma matvanor samt främja ökad fysisk aktivitet, tobaksfritt liv och mindre riskfylld alkoholkonsumtion. Det blir även möjlighet till frågor och diskussion.

 6. Kurs om behandling av barn och ungdomar med fetma

  Publicerad:
  2020-06-06
  Verksamhet:
  Övergripande

  Vill du som i vård eller i elevhälsa möter barn med obesitas fylla på med kunskap om evidens kring sjukdom och behandling och öva på att samtala med barn och föräldrar, är den här tvådagarskursen något för dig. Kursdatum är 23-24/9. Platser kvar, så passa på att anmäla dig nu!

 7. Ingen ökning av besök kring våldsutsatthet enligt vårdpersonal

  Publicerad:
  2020-05-31
  Verksamhet:
  Övergripande

  Våldsutsatta karta litenEnheten våld i nära relation vid APC har kartlagt hur hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården och vuxenpsykiatrin i Region Stockholm upplever situationen med våldsutsatta patienter under pandemin. Majoriteten av de tillfrågade upplevde inte att besöken av våldsutsatta patienter ökat.

 8. Nytt projekt ska bryta farlig ensamhet bland äldre

  Publicerad:
  2020-05-28
  Verksamhet:
  Övergripande

  Ensamhet äldreEnsamhet är en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalitet hos äldre mellan 65 och 80 år. För att identifiera ofrivillig ensamhet och bidra till att minska äldre personers isolering ska APC och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin samverka med primärvård, civilsamhälle och kommuner i ett nytt projekt.

 9. Utandningsluft under luppen

  Publicerad:
  2020-05-29
  Verksamhet:
  Övergripande

  utandningsluftKan omhändertagandet av personer med astma förbättras genom att mäta kväveoxidhalten i utandningsluften med hjälp av ett utandningsprov? Det hoppas forskare få svar på i ett nytt projekt.
  – Utandningsprov kan visa om det finns inflammation i luftvägarna som i sin tur kan leda till att den antiinflammatoriska behandlingen kan styras bättre så att astman kan hållas under bättre kontroll, säger Jörgen Syk, forskare vid APC.

 10. Händelserikt 2019 - APC och AVC i populär form!

  Publicerad:
  2020-05-19
  Verksamhet:
  Övergripande

  Årsbok 2019 webb900 fortbildningsaktiviteter för ca 18 000 deltagare,
  53 900 studentdagar, 100-tals forsknings- och utvecklingsprojekt, kunskapsområden, nätverk, handledning, konsultationer och mycket mer. Under året som gått bjöd Akademiskt primärvårdscentrum med åtta Akademiska vårdcentraler på ett digert utbud – med något för alla. Bläddra i årsboken (som även går att skriva ut och ladda ner som pdf) här >>

 11. Införa e-hälsa i primärvården på bästa sätt!

  Publicerad:
  2020-05-13
  Verksamhet:
  Övergripande

  E prim WEBBHur införs e-hälsa i primärvården på bästa sätt? Det ska en forskargrupp ta reda på genom tre studier vid de akademiska vårdcentralerna Norrtälje TioHundra och Hässelby/Akalla. AFA Försäkring har tilldelat det treåriga projektet nära 4,8 miljoner kronor.

 12. Risk för diabetes upptäcks vid tandläkarundersökning

  Publicerad:
  2020-04-27
  Verksamhet:
  Övergripande

  DentDi Gående liten webbI ett projekt fångas personer som är i riskzonen för typ-2 diabetes upp vid en vanlig tandläkarundersökning och får fortsatt stöd och vård i primärvården. Nu utökas det med fler verksamheter och patienter som deltar. Bakom satsningen står Akademiskt primärvårdscentrum, primärvården och Folktandvården Stockholm.

 13. Kurs för att bli tobaksavvänjare! Sista anmälan 15 juni

  Publicerad:
  2020-04-20
  Verksamhet:
  Övergripande

  I september 2020 är det åter bli möjligt att gå en poängutbildning för att bli tobaksavänjare. I utbildningen, som görs i samarbete med Karolinska Institutet, lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavvänjning, både individuellt och i grupp. Sista anmälningsdag är 15 juni. Kursen kommer hållas som planerat men om det fortfarande finns restriktioner för att träffas i stora grupper på grund av Covid-19 kommer kursen ges på distans.

 14. Nytt kunskapsstöd om videobesök vid handläggning av psykisk ohälsa

  Publicerad:
  2020-04-01
  Verksamhet:
  Övergripande, APC Våld i nära relationer

  videobesök joomlaKunskapsstödet vänder sig till dig i primärvården som möter patienter i videosamtal nu när fysiska möten inte är möjliga eller lämpliga. Här finns stöd, råd och praktiska tips kring hur videosamtal kan genomföras, och när det är en lämplig metod, liksom även praktiska råd kring bedömning av suicid och av våldsutsatthet.

 15. Praktisk information om akuta inhalationer

  Publicerad:
  2020-03-31
  Verksamhet:
  Övergripande

  Med anledning av Covid-19 har kunskapsteam astma/allergi/KOL samlat praktisk information till er i primärvården om akuta inhalationer och astma/allergi/KOL-mottagningarna.
  - På grund av det extraordinära läget i regionen får vi just nu många frågor, främst om spirometrier och akutbehandling av obstruktiva besvär. Vi reserverar oss för att det kan komma ny information och att läget kan förändras, säger Maria Rosengren från teamet.

 16. Lär mer om lymfterapi i ny poängkurs!

  Publicerad:
  2020-03-30
  Verksamhet:
  Övergripande

  Arbetar du i primärvården med patienter som har lymfödem och vill öka dina kunskaper om lymfsystemet och behandling. Då kan denna helt nya poängkurs i medicinsk lymfterapi arrangerad av APC och Karolinska Institutet passa dig! Kursen startar 21 september. Du kan redan nu anmäla dig!

 17. Ny digital "snabbutbildning" om basal hemsjukvård

  Publicerad:
  2020-03-26
  Verksamhet:
  Övergripande

  Intro webbutDet här är en helt ny digital snabbutbildning om basal hemsjukvård som vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården. Utbildningen innehåller en allmän orientering om hemsjukvården i Region Stockholm och ger tips på hur du med enkla medel kan hjälpa till att säkra att patienter i hemsjukvården får en god omvårdnad. Utbildningen är en mix av fakta, bilder, kortfilmer, reflektion och test.

 18. Patienten ritar in smärtsymtom i app innan läkarbesöket

  Publicerad:
  2020-03-23
  Verksamhet:
  Övergripande

  PaintITwebbSnabbare och mer effektiva läkarbesök, bättre symtomrapportering, kortare handläggningstid, snabbare och bättre diagnoser. Det hoppas distriktsläkaren och forskaren Bo Christer Bertilson och hans team på AVC Huddinge/Flemingsberg uppnå med sin AI-kopplade smärt-app för primärvården.

 19. APC:s kurser tillfälligt inställda - övrig verksamhet igång

  Publicerad:
  2020-03-17
  Verksamhet:
  Övergripande

  På grund av coronaepidemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen ställer APC in samtliga utbildningar under mars och april månad. Enskilda utbildningar kan komma att genomföras digitalt. Information om detta ges i sådant fall av kursansvarig. Har du frågor kontakta kursansvarig eller villvetamer@aprimc.se. Vi kommer i övrigt att ha verksamheten igång och vara tillgängliga.

 20. Populär poängutbildning i repris - bli tobaksavänjare!

  Publicerad:
  2020-03-06
  Verksamhet:
  Övergripande

  I september 2020 är det åter bli möjligt att gå en poängutbildning för att bli tobaksavänjare. I utbildningen, som görs i samarbete med Karolinska Institutet, lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavvänjning, både individuellt och i grupp. Sista anmälningsdag är 15 juni.