Nyheter
 1. Ingen ökning av besök kring våldsutsatthet enligt vårdpersonal

  Publicerad:
  2020-05-31
  Verksamhet:
  Övergripande

  Våldsutsatta karta litenEnheten våld i nära relation vid APC har kartlagt hur hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården och vuxenpsykiatrin i Region Stockholm upplever situationen med våldsutsatta patienter under pandemin. Majoriteten av de tillfrågade upplevde inte att besöken av våldsutsatta patienter ökat.

 2. Nytt projekt ska bryta farlig ensamhet bland äldre

  Publicerad:
  2020-05-28
  Verksamhet:
  Övergripande

  Ensamhet äldreEnsamhet är en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalitet hos äldre mellan 65 och 80 år. För att identifiera ofrivillig ensamhet och bidra till att minska äldre personers isolering ska APC och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin samverka med primärvård, civilsamhälle och kommuner i ett nytt projekt.

 3. Utandningsluft under luppen

  Publicerad:
  2020-05-29
  Verksamhet:
  Övergripande

  utandningsluftKan omhändertagandet av personer med astma förbättras genom att mäta kväveoxidhalten i utandningsluften med hjälp av ett utandningsprov? Det hoppas forskare få svar på i ett nytt projekt.
  – Utandningsprov kan visa om det finns inflammation i luftvägarna som i sin tur kan leda till att den antiinflammatoriska behandlingen kan styras bättre så att astman kan hållas under bättre kontroll, säger Jörgen Syk, forskare vid APC.

 4. Händelserikt 2019 - APC och AVC i populär form!

  Publicerad:
  2020-05-19
  Verksamhet:
  Övergripande

  Årsbok 2019 webb900 fortbildningsaktiviteter för ca 18 000 deltagare,
  53 900 studentdagar, 100-tals forsknings- och utvecklingsprojekt, kunskapsområden, nätverk, handledning, konsultationer och mycket mer. Under året som gått bjöd Akademiskt primärvårdscentrum med åtta Akademiska vårdcentraler på ett digert utbud – med något för alla. Bläddra i årsboken (som även går att skriva ut och ladda ner som pdf) här >>

 5. Införa e-hälsa i primärvården på bästa sätt!

  Publicerad:
  2020-05-13
  Verksamhet:
  Övergripande

  E prim WEBBHur införs e-hälsa i primärvården på bästa sätt? Det ska en forskargrupp ta reda på genom tre studier vid de akademiska vårdcentralerna Norrtälje TioHundra och Hässelby/Akalla. AFA Försäkring har tilldelat det treåriga projektet nära 4,8 miljoner kronor.

 6. Risk för diabetes upptäcks vid tandläkarundersökning

  Publicerad:
  2020-04-27
  Verksamhet:
  Övergripande

  DentDi Gående liten webbI ett projekt fångas personer som är i riskzonen för typ-2 diabetes upp vid en vanlig tandläkarundersökning och får fortsatt stöd och vård i primärvården. Nu utökas det med fler verksamheter och patienter som deltar. Bakom satsningen står Akademiskt primärvårdscentrum, primärvården och Folktandvården Stockholm.

 7. Kurs för att bli tobaksavvänjare! Sista anmälan 15 juni

  Publicerad:
  2020-04-20
  Verksamhet:
  Övergripande

  I september 2020 är det åter bli möjligt att gå en poängutbildning för att bli tobaksavänjare. I utbildningen, som görs i samarbete med Karolinska Institutet, lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavvänjning, både individuellt och i grupp. Sista anmälningsdag är 15 juni. Kursen kommer hållas som planerat men om det fortfarande finns restriktioner för att träffas i stora grupper på grund av Covid-19 kommer kursen ges på distans.

 8. Nytt kunskapsstöd om videobesök vid handläggning av psykisk ohälsa

  Publicerad:
  2020-04-01
  Verksamhet:
  Övergripande, APC Våld i nära relationer

  videobesök joomlaKunskapsstödet vänder sig till dig i primärvården som möter patienter i videosamtal nu när fysiska möten inte är möjliga eller lämpliga. Här finns stöd, råd och praktiska tips kring hur videosamtal kan genomföras, och när det är en lämplig metod, liksom även praktiska råd kring bedömning av suicid och av våldsutsatthet.

 9. Praktisk information om akuta inhalationer

  Publicerad:
  2020-03-31
  Verksamhet:
  Övergripande

  Med anledning av Covid-19 har kunskapsteam astma/allergi/KOL samlat praktisk information till er i primärvården om akuta inhalationer och astma/allergi/KOL-mottagningarna.
  - På grund av det extraordinära läget i regionen får vi just nu många frågor, främst om spirometrier och akutbehandling av obstruktiva besvär. Vi reserverar oss för att det kan komma ny information och att läget kan förändras, säger Maria Rosengren från teamet.

 10. Lär mer om lymfterapi i ny poängkurs!

  Publicerad:
  2020-03-30
  Verksamhet:
  Övergripande

  Arbetar du i primärvården med patienter som har lymfödem och vill öka dina kunskaper om lymfsystemet och behandling. Då kan denna helt nya poängkurs i medicinsk lymfterapi arrangerad av APC och Karolinska Institutet passa dig! Kursen startar 21 september. Du kan redan nu anmäla dig!

 11. Ny digital "snabbutbildning" om basal hemsjukvård

  Publicerad:
  2020-03-26
  Verksamhet:
  Övergripande

  Intro webbutDet här är en helt ny digital snabbutbildning om basal hemsjukvård som vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården. Utbildningen innehåller en allmän orientering om hemsjukvården i Region Stockholm och ger tips på hur du med enkla medel kan hjälpa till att säkra att patienter i hemsjukvården får en god omvårdnad. Utbildningen är en mix av fakta, bilder, kortfilmer, reflektion och test.

 12. Patienten ritar in smärtsymtom i app innan läkarbesöket

  Publicerad:
  2020-03-23
  Verksamhet:
  Övergripande

  PaintITwebbSnabbare och mer effektiva läkarbesök, bättre symtomrapportering, kortare handläggningstid, snabbare och bättre diagnoser. Det hoppas distriktsläkaren och forskaren Bo Christer Bertilson och hans team på AVC Huddinge/Flemingsberg uppnå med sin AI-kopplade smärt-app för primärvården.

 13. APC:s kurser tillfälligt inställda - övrig verksamhet igång

  Publicerad:
  2020-03-17
  Verksamhet:
  Övergripande

  På grund av coronaepidemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen ställer APC in samtliga utbildningar under mars och april månad. Enskilda utbildningar kan komma att genomföras digitalt. Information om detta ges i sådant fall av kursansvarig. Har du frågor kontakta kursansvarig eller villvetamer@aprimc.se. Vi kommer i övrigt att ha verksamheten igång och vara tillgängliga.

 14. Populär poängutbildning i repris - bli tobaksavänjare!

  Publicerad:
  2020-03-06
  Verksamhet:
  Övergripande

  I september 2020 är det åter bli möjligt att gå en poängutbildning för att bli tobaksavänjare. I utbildningen, som görs i samarbete med Karolinska Institutet, lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavvänjning, både individuellt och i grupp. Sista anmälningsdag är 15 juni.

 15. Egenmakt och medinflytande i fokus på diabeteskonferens!

  Publicerad:
  2020-02-13
  Verksamhet:
  Övergripande

  Byggabro webbHög nivå, kunskapsutbyte, inspiration och god stämning. Allt detta när forskare, kliniker och personer med diabetes från hela världen möttes på Diabetes Self-Management Alliance (DSMA) femte årliga konferens. Denna gång stod Akademiskt primärvårdscentrum för värdskapet.

 16. Psykisk ohälsa bland äldre - ett angeläget område!

  Publicerad:
  2020-02-05
  Verksamhet:
  Övergripande

  Trots att psykisk ohälsa som depression och ångest är vanligt bland äldre personer, får de inte alltid den vård de har behov av. Där har du som distriktssköterska en viktig roll i att uppmärksamma psykisk ohälsa. I en kurs, med start 18 februari, får du lära dig metoder för att bedöma, förebygga och följa upp symtom på psykisk ohälsa hos äldre personer.

 17. Lär mer om graviditetsrelaterad smärta i rygg och bäcken

  Publicerad:
  2020-01-14
  Verksamhet:
  Övergripande

  Vill du som är fysioterapeut i primärvården lära mer om hur du kan hjälpa gravida kvinnor som besväras av bäcken- och ryggsmärta? Missa då inte denna kurs den 7 februari. Platser kvar. Välkommen med din anmälan!

 18. Gita Rajan är årets "Vårdhjälte"!

  Publicerad:
  2019-12-19
  Verksamhet:
  Övergripande

  GitaNYStort grattis till läkaren Gita Rajan, grundare av Wonsa och även knuten till APC, som är utsedd till "Årets vårdhjälte" på Svenska hjältar-galan för sitt arbete med att hjälpa personer som utsatts för sexuella övergrepp. Den 18 december tog hon emot priset på tv-sänd gala.

 19. ”Vården av äldre sköra kräver nya arbetssätt och rutiner”

  Publicerad:
  2019-12-16
  Verksamhet:
  Övergripande

  LäkemedelÄldreWEBBOmkring hälften av äldre patienter i primärvården med nedsatt njurfunktion behandlas med för höga eller kontraindicerade läkemedelsdoser. Var tionde multisjuk behandlas med läkemedel som kan försämra ett av deras andra sjukdomstillstånd och leda till allvarliga konsekvenser. Det visar distriktsläkaren och forskaren Katharina Schmidt-Mende i sin doktorsavhandling. Nu efterlyser hon nya arbetssätt och rutiner för att vända trenden.

 20. Bli tobaksfri – på nytt sätt med recept!

  Publicerad:
  2019-11-26
  Verksamhet:
  Övergripande

  För att hjälpa fler människor som mår psykiskt dåligt att sluta snusa och röka provas nu om tobaksavvänjning på recept (TOR) kan vara ett bra stöd. Verksamheter inom primärvården som vill använda behandlingsmetoden kan redan nu anmäla sitt intresse.