Nyheter




 1. Digitalt seminarium om post covid-besvär och astma/KOL

  Publicerad:
  2020-10-01
  Verksamhet:
  Övergripande

  Gäller andra rekommendationer under pandemin för att utreda och följa upp patienter med astma? Och vilken rehabilitering behöver patienter med lungrelaterade post covid-besvär? Kunskapsteamet astma/allergi/KOL vid APC bjuder in till digital fortbildningseftermiddag den 13/10, kl.13-16 om aktuellt kunskapsläge och med tillfälle för diskussion.

 2. Ny pusselbit till orsaken bakom sjukdomen ME/CFS

  Publicerad:
  2020-09-02
  Verksamhet:
  Övergripande

  ME apcOrsakerna bakom den neurologiska sjukdomen ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom) är fortfarande okända, även om sjukdomen ofta har en infektionsrelaterad debut. Forskare vid Karolinska Institutet, Bragée kliniker och APC har i en ny studie kunnat visa att överrörlighet och tecken på nackskador är vanliga bland patienter med ME/CFS. Det ger enligt forskarna hopp om nya behandlingsformer i framtiden.

 3. Vill ni delta i projekt med att ordinera kultur på recept?

  Publicerad:
  2020-09-02
  Verksamhet:
  Övergripande

  Kulturaktiviteter i grupp utanför hälso- och sjukvården – ett verktyg för bättre psykisk hälsa vid symtom på psykisk ohälsa. Nu bjuder vi in dig/er i primärvården som vill pröva att ordinera kulturaktiviteter för asylsökande och nyanlända ungdomar.

 4. Familjen – nyckelroll i egenvård av typ 2-diabetes

  Publicerad:
  2020-09-02
  Verksamhet:
  Övergripande

  familjen APCAPC bjuder in till ett webinar kring frågor om familjens roll i egenvård och typ 2-diabetes. Dan Grabowski, sociolog och forskare vid Steno Research Center i Köpenhamn, föreläser om familjens nyckelroll i att påverka egenvården i positiv riktning och användningen av verktyget Family Toolbox. Webinariet är gratis och hålls på engelska.

 5. Nya medarbetare på APC

  Publicerad:
  2020-09-02
  Verksamhet:
  Övergripande

  APC och AVC (Akademiska vårdcentraler) växer, och har under våren och sensommaren ytterligare förstärkt verksamheten med erfarna medarbetare. Här presenteras de i korthet.

 6. Nytt projekt ska förbättra för äldre som överlevt cancer

  Publicerad:
  2020-08-14
  Verksamhet:
  Övergripande

  LifeChampsEtt nytt forskningsprojekt för att förbättra livskvaliteten för medelålders och äldre personer som överlevt malignt melanom har startat. Med hjälp av intervjuer ska forskarna söka svaren på hur canceröverlevarna ser på sin livskvalitet. En app ska även tas fram och testas. Projektet är en del i det stora europeiska forskningsprojektet LifeChamps.

 7. Genomlysning gav resultat

  Publicerad:
  2020-08-13
  Verksamhet:
  Övergripande

  Liljeholm vcMed engagerad personal, bra struktur, tydligt individfokus och arbete med kvalitetsdata ligger Liljeholmens vårdcentral i framkant med behandling och tidig upptäckt av typ 2-diabetes. Arbetsmodellen DiaCert har använts som stöd i förbättringsarbetet.

 8. Smart och mer jämlik diabetesvård med DiaCert

  Publicerad:
  2020-08-12
  Verksamhet:
  Övergripande

  DiacertSom stöd i arbetet med att utveckla diabetesvården erbjuds modellen DiaCert primärvårdens personal i Region Stockholm. Hittills har den använts på 45 vårdcentraler. Bättre blodsockernivåer på personer med typ-2 diabetes, fler bedömningar av fotstatus, tydligare ansvarsfördelning och stärkt teamarbete är några resultat.

 9. Våld i nära relationer och långvarig smärta hänger ihop

  Publicerad:
  2020-07-27
  Verksamhet:
  Övergripande

  Hur hänger våld ihop med långvarig smärta och hur kan vården bli bättre på att upptäcka bakomliggande våld i hemmiljö? Hur arbetar man för att öka kunskapen inom vården. Lyssna till  Ylva Elvin-Nowak, enhetschef för APC:s enhet Våld i nära relationer som berättar mer i Painpodden.

 10. Missa inte inspirationsdag om levnadsvanor! Anmäl dig nu!

  Publicerad:
  2020-06-30
  Verksamhet:
  Övergripande

  puff HälsodagenVälkommen till den "Hälsofrämjande dagen" den 29 september kl. 09.00 – 14:30. En digital inspirationsdag om levnadsvanor där du får möta kloka och intressanta personer som berättar om hur du som arbetar inom hälso- och sjukvården kan stödja patienters hälsosamma matvanor samt främja ökad fysisk aktivitet, tobaksfritt liv och mindre riskfylld alkoholkonsumtion. Det blir även möjlighet till frågor och diskussion.

 11. Kurs om behandling av barn och ungdomar med fetma

  Publicerad:
  2020-06-06
  Verksamhet:
  Övergripande

  Vill du som i vård eller i elevhälsa möter barn med obesitas fylla på med kunskap om evidens kring sjukdom och behandling och öva på att samtala med barn och föräldrar, är den här tvådagarskursen något för dig. Kursdatum är 23-24/9. Platser kvar, så passa på att anmäla dig nu!

 12. Ingen ökning av besök kring våldsutsatthet enligt vårdpersonal

  Publicerad:
  2020-05-31
  Verksamhet:
  Övergripande

  Våldsutsatta karta litenEnheten våld i nära relation vid APC har kartlagt hur hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården och vuxenpsykiatrin i Region Stockholm upplever situationen med våldsutsatta patienter under pandemin. Majoriteten av de tillfrågade upplevde inte att besöken av våldsutsatta patienter ökat.

 13. Nytt projekt ska bryta farlig ensamhet bland äldre

  Publicerad:
  2020-05-28
  Verksamhet:
  Övergripande

  Ensamhet äldreEnsamhet är en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalitet hos äldre mellan 65 och 80 år. För att identifiera ofrivillig ensamhet och bidra till att minska äldre personers isolering ska APC och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin samverka med primärvård, civilsamhälle och kommuner i ett nytt projekt.

 14. Utandningsluft under luppen

  Publicerad:
  2020-05-29
  Verksamhet:
  Övergripande

  utandningsluftKan omhändertagandet av personer med astma förbättras genom att mäta kväveoxidhalten i utandningsluften med hjälp av ett utandningsprov? Det hoppas forskare få svar på i ett nytt projekt.
  – Utandningsprov kan visa om det finns inflammation i luftvägarna som i sin tur kan leda till att den antiinflammatoriska behandlingen kan styras bättre så att astman kan hållas under bättre kontroll, säger Jörgen Syk, forskare vid APC.

 15. Händelserikt 2019 - APC och AVC i populär form!

  Publicerad:
  2020-05-19
  Verksamhet:
  Övergripande

  Årsbok 2019 webb900 fortbildningsaktiviteter för ca 18 000 deltagare,
  53 900 studentdagar, 100-tals forsknings- och utvecklingsprojekt, kunskapsområden, nätverk, handledning, konsultationer och mycket mer. Under året som gått bjöd Akademiskt primärvårdscentrum med åtta Akademiska vårdcentraler på ett digert utbud – med något för alla. Bläddra i årsboken (som även går att skriva ut och ladda ner som pdf) här >>

 16. Införa e-hälsa i primärvården på bästa sätt!

  Publicerad:
  2020-05-13
  Verksamhet:
  Övergripande

  E prim WEBBHur införs e-hälsa i primärvården på bästa sätt? Det ska en forskargrupp ta reda på genom tre studier vid de akademiska vårdcentralerna Norrtälje TioHundra och Hässelby/Akalla. AFA Försäkring har tilldelat det treåriga projektet nära 4,8 miljoner kronor.

 17. Risk för diabetes upptäcks vid tandläkarundersökning

  Publicerad:
  2020-04-27
  Verksamhet:
  Övergripande

  DentDi Gående liten webbI ett projekt fångas personer som är i riskzonen för typ-2 diabetes upp vid en vanlig tandläkarundersökning och får fortsatt stöd och vård i primärvården. Nu utökas det med fler verksamheter och patienter som deltar. Bakom satsningen står Akademiskt primärvårdscentrum, primärvården och Folktandvården Stockholm.

 18. Kurs för att bli tobaksavvänjare! Sista anmälan 15 juni

  Publicerad:
  2020-04-20
  Verksamhet:
  Övergripande

  I september 2020 är det åter bli möjligt att gå en poängutbildning för att bli tobaksavänjare. I utbildningen, som görs i samarbete med Karolinska Institutet, lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavvänjning, både individuellt och i grupp. Sista anmälningsdag är 15 juni. Kursen kommer hållas som planerat men om det fortfarande finns restriktioner för att träffas i stora grupper på grund av Covid-19 kommer kursen ges på distans.

 19. Nytt kunskapsstöd om videobesök vid handläggning av psykisk ohälsa

  Publicerad:
  2020-04-01
  Verksamhet:
  Övergripande, APC Våld i nära relationer

  videobesök joomlaKunskapsstödet vänder sig till dig i primärvården som möter patienter i videosamtal nu när fysiska möten inte är möjliga eller lämpliga. Här finns stöd, råd och praktiska tips kring hur videosamtal kan genomföras, och när det är en lämplig metod, liksom även praktiska råd kring bedömning av suicid och av våldsutsatthet.

 20. Praktisk information om akuta inhalationer

  Publicerad:
  2020-03-31
  Verksamhet:
  Övergripande

  Med anledning av Covid-19 har kunskapsteam astma/allergi/KOL samlat praktisk information till er i primärvården om akuta inhalationer och astma/allergi/KOL-mottagningarna.
  - På grund av det extraordinära läget i regionen får vi just nu många frågor, främst om spirometrier och akutbehandling av obstruktiva besvär. Vi reserverar oss för att det kan komma ny information och att läget kan förändras, säger Maria Rosengren från teamet.