Den äldre patienten med smärta


Smärta är vanligt förekommande bland äldre personer men blir lätt förbisedd och behandlas inte alltid optimalt. Vi får en uppdatering om smärtans olika dimensioner specifikt hos äldre personer; bakgrund, smärtbedömning, hinder och möjligheter i smärtbehandling, omvårdnadsåtgärder och praktiska råd. Vi får även en fördjupning i hur symtomen av smärta kan visa sig hos äldre med demenssjukdom.

Kursdatum och tid:
7/5, kl. 13-16
Målgrupp: Undersköterskor, sjuksköterskor och distriktssköterskor i primärvården

Innan föreläsningen: Det är en fördel om du i förväg gått igenom PKC:s webprogram ”Smärta hos äldre” https://pkc.sll.se/utbildning/webbutbildningar/smarta-hos-aldre
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Smärta
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska, Undersköterska
Innehåll:
• Bakgrund till smärta
• Bedömning och fördjupning
• Omvårdnadsåtgärder
• Läkemedelsbehandling
• Smärta och demenssjukdom
• Praktiska råd
• Gruppdiskussion
Lärandemål:
• Få ökad kunskap om olika typer av smärta
• Upptäcka smärta vid demenssjukdom
• Kunna bemöta patientens omvårdnadsbehov vid olika typer av smärta
Föreläsare:
Peter Strang, överläkare och professor
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Marie Hjerpe tfn 08-123 418 53 eller e-post: marie.hjerpe@sll.se
Adress:
Solnavägen 1E
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Saffran
Kommentarer:
Anmälan till: Marie Hjerpe marie.hjerpe@sll.se Senast den 30/4