En fortbildningsdag om kognitiv svikt och demenssjukdomar


Personer med kognitiva symtom som söker primärvården behöver uppmärksammas och en utredning startas tidigt vid eventuell misstanke om kognitivsjukdom. Du inbjuds till en multiprofessionell fortbildningsdag som bygger på samverkan och teamarbete kring den basala utredningen. Dagen utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer, regionalt vårdprogram och patientfall. Dagen är ett samarbete mellan APC, länets minnesmottagningar och Stockholms stad.

Kursdatum och tid:
4/5, kl. 8:30-16:30
Målgrupp:
Utbildningen riktar sig till personal i primärvården i Region Stockholm.
I första hand till dig som är arbetsterapeut, distriktssköterska/sjuksköterska,
specialistläkare i allmänmedicin eller ST-läkare. Vi välkomnar även dig som är
sjukgymnast/fysioterapeut eller kurator som möter personer med demenssjukdom eller deras närstående.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Kognitiv svikt
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Distriktssköterska, Kurator, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Sjuksköterska, Fysioterapeut/Sjukgymnast
Innehåll:
• Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
• MMSE-SR, diagnostik och handläggning
• Behandlingsstrategier, läkemedel
• Samverkan
• Anhörigstöd
Lärandemål:
Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:
• Tillvarata olika yrkeskompetenser för att ge vård av hög kvalitet
• Initiera utredning, behandling och insättande av adekvata insatser utifrån
patientens behov
• Utföra MMSE och klocktest på ett standardiserat sätt

Föreläsare:
Björn Pettersson, leg. psykolog, minnesmottagning, Handen
Patric Löf, Överläkare, Minnesmottagningen, Danderyds geriatrik
Maria Svanborg, leg. arbetsterapeut, minnesmottagning, Södert
älje
Liisa Samuelsson, distriktssköterska, Akademiskt primärvårdscentrum
Katja Nykänen Anhörigkonsulent, Stockholms stad
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Liisa Samuelsson,
e-post: riitta-liisa.samuelsson@sll.se, mobil:0707-37 43 91. Administratör Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se tfn: 073-05 05 612
Adress:
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Lindhagensgatan 98
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.