Sjukskrivningsarbetet i fokus- bygg försäkringsmedicinska team och nå längre!(INSTÄLLD)


Som ett led i det sjukskrivande arbetet på mottagningen är övergripande rutiner och riktlinjer värdefulla för samsyn och en enad process. Att skapa ett försäkringsmedicinskt team bestående av en specialintresserad läkare och rehabkoordinator är ett sätt att ta sjukskrivningsarbetet vidare. Välkommen att ta del av goda exempel, erfarenheter och verktyg för att komma igång med ert arbete.

Kursdatum och tid:
7/5, kl. 8.30-12
Målgrupp: Rehabkoordinator och specialintresserad läkare som ingått team
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Försäkringsmedicin
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, Rehabkoordinator
Innehåll:
• Verksamhetschefens ansvar för det försäkringsmedicinska arbetet
• Ledningssystem för bättre sjukskrivning
• Försäkringsmedicinska baskunskaper
• Möjliga vägar att bygga rutiner och policys
• Interprofessionellt perspektiv på samarbete med patienten i centrum
• Erfarenheter från mottagningar som kommit igång
Lärandemål:
• Känna till och kunna arbeta med delar av verksamhetschefens ansvarsområde
• Känna till hur rutiner och policys kan skapas och underhållas
Föreläsare:
Johanna Wallensten läkare
Cecilia Grape rehabkoordinator
Päivi Piispanen leg. sjukgymnast
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Päivi Piispanen ,tfn 072-5380551 eller e-post: paivi.piispanen@sll.se
Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1E
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 4 sal: Ljung
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer