Graviditetsdiabetes-ett samarbete för bästa resultat (INSTÄLLD)


Graviditetsdiabetes drabbar 1-3 % av gravida kvinnor. Vi får en uppdatering om vad tillståndet innebär och varför det är så viktigt att identifiera dessa kvinnor, de nya gränsvärdena samt vilken behandling som erbjuds. Hur ser vårdkedjan ut från MVC till primärvården? Hur ska vi i primärvården följa upp dessa kvinnor?

Kursdatum och tid:
19/5, kl. 13-16:30
Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor, dietister inom primärvård
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
Dietist, Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Sjuksköterska, Specialistsjuksköterska
Innehåll:
13-13:10 Välkommen
13:10-14:30 Graviditetsdiabetes. Information graviditetsdiabetes. Överläkare, diabetolog Södersjukhuset
14:30-15:00 Pausgympa. Kaffe och frukt
15:00-15:40 Mat vid graviditetsdiabetes, Efva Forsell dietist
15.45 -16.15 Primärvårdsperspektivet, guidelines, vårdkedja. Anna Ugarph Morawski, specialist allmänmedicin
16:15-16:30 Paneldiskussion, avslut och utvärdering
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna ha kännedom om hur ta hand om personer med graviditetsdiabetes i primärvård samt kunna utveckla ett tvärprofessionellt samarbete med specialistmödravården
Kontaktperson:
Marina Stenbäck, e-post: marina.stenback@sll.se eller Anna Ugarph Morawski anna.ugarph-morawski@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1E
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 4
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer