Jag vill boka tid för sjukskrivning! Vad svarar sjuksköterskan i telefonrådgivningen?(INSTÄLLD)


Utbildningen riktar sig till distriktssköterskor och sjuksköterskor i telefonrådgivning som möter patienter med frågor om sjukskrivning. Hur hanterar man dessa frågor som många gånger kan vara svåra att svara på i stunden. Här får du lära dig grundläggande begrepp kring sjukskrivning och får en aktuell bild av hur forskningsläget ser ut. Ni får även träffa kollegor för att diskutera patientfall och hur vi bättre kan hjälpa patienterna och öka samverkan.

Kursdatum och tid:
7/5, kl. 13-16:30
Målgrupp: Distriktssköterskor och sjuksköterskor i Region Stockholms primärvård

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Försäkringsmedicin
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Innehåll:
• Föreläsningar
• Diskussioner i grupp

Lärandemål:
• att ha kännedom om centrala försäkringsmedicinska begrepp
• att få förståelse för hälso- och sjukvårdens roll i sjukskrivningsprocessen
• att kunna reflektera kring sin egen och andra professioners roll i sjukskrivningsprocessen
• att få kännedom om rehabkoordinatorns funktion

Föreläsare:
Christina Bini Distriktssköterska; Sjuksköterskans roll vid telefonrådgivning
Johanna Wallensten specialist i allmän medicin och rehabiliterings medicin; läkarens roll och dilemman vid sjukskrivning
Arbetsåtergång vid psykisk ohälsa Päivi Piispanen leg. Sjukgymnast; regelverk och begrepp kring försäkringsmedicin
Cecilia Grape leg. Sjukgymnast och rehabkoordinator; Rehabkoordinatorns roll och uppdrag
Kostnad:
Kostnadsfri
Arrangör:
Kunskapsteam försäkringsmedicin, Akademiskt primärvårdscentrum
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Päivi Piispanen, paivi.piispanen@sll.se.
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Ljung
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.