Nätverksforum astma/allergi & KOL/Sydost och sydväst. Tema: Ej ännu bestämt


Välkommen till nätverksforum astma/allergi & KOL/Sydost och sydväst.
Tema: Ännu ej bestämt.
Forumet är till för fortbildning och kunskapsutbyte mellan kollegor.

Kursdatum och tid:
19/5, kl. 14.00-16.30
Målgrupp: Samtliga som arbetar i primärvården med intresse för astma, allergi, KOL
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Allergi, Astma och KOL
Kontaktperson:
Har du frågor om träffen kontakta; akol.slso@sll.se. Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Liljeholmens Akademiska Vårdcentral
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Välkommen önskar kunskapsteamet Astma/KOL Akademiskt primärvårdscentrum. Tänk på att avanmäla dig om du inte längre kan komma! Avanmälan sker till: lena.ma.olsson@sll.se.