Regiondag för melanom 2020


Regiondag för melanom i samarbete med Regionalt cancercentrum (RCC), Vårdprogramgruppen för melanom och Akademiskt primärvårdscentrum (APC).

Deltagandet sker digitalt via Teams. Anmälan krävs. Länk skickas ut ca 1 v innan start till de som anmält sig.


Kursdatum och tid:
3/12, kl.13.00-16.15

Målgrupp:
Specialistläkare - allmänmedicin och ST-läkare - allmänmedicin
Specialistläkare - annat, hudläkare/onkolog och kontaktsjuksköterska melanom
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Cancer
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat
Innehåll:
13.00 Välkomna och introduktion - Dr Hanna Eriksson Tema Cancer/Onkologen, Karolinska Universitetssjukhuset och CaPrim
13.10 -13.50 Levnadsvanor och cancer - Miriam Elfström, Verksamhetsutvecklare Cancerprevention, RCC Region Stockholm; forskare Karolinska Institutet.
13.50 - 14.30 Tidig diagnostik av melanom med avslutande interaktiva fall - Docent Jan Lapins, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
14.30 - 14.50 Primär handläggning av melanom - Dr Inkeri Leonardsson Schultz, Plastikkirurgen, Karolinska Universitetssjukhuset
14.50 - 15.10 Paus
15.10 - 15.25 Översikt systemisk behandling och biverkningar vid metastaserat melanom - Dr Hanna Eriksson, Tema Cancer/Onkologen, Karolinska Universitetssjukhuset
15.25 - 15.40 Cellterapi vid metastaserat melanom, MAT-02 studien - Dr Maria Wolodarski, Tema Cancer/Onkologen, Karolinska Universitetssjukhuset
15.40 - 16.00 Uppföljning och egenkontroller - vilka råd ska vi ge? - Dr Karina Schultz, Hudkliniken; Södersjukhuset.
16.00 - 16.15 Diskussion och avslut.
Kostnad:
Kostnadsfri
Arrangör:
Akademiskt primärvårdscentrum, Regionalt cancercentrum Stockholm
Kontaktperson:
Hanna Eriksson, e-post: hanna.eriksson@sll.se, Eliya Syed, e-post: eliya.syed@sll.se och Elinor Nemlander, e-post: elinor.nemlander@sll.se

Administratör: Helena Nosko, e-post: helena.nosko@sll.se, tel: 072-242 02 43
Adress:
Digitalt via Teams. Länk skickas ut ca 1 v innan start till de som anmält sig.
Administratör:
Helena Nosko
URL / webbadress:
www.webropol.com/s/regiondag2020
Kommentarer:
Anmälan görs via anmälningsformuläret, se länk ovan.