Lär dig använda empowerment, ett personcentrerat förhållningssätt som stöd vid beteendeförändring hos personer med diabetes


”Att patienten inte gör som vi säger” handlar oftast inte om bristande kunskaper utan om hur ändring av vanor påverkar invanda rutiner, orsakar praktiska problem i vardagen osv. Genom att arbeta personcentrerat ligger fokus på vad hälsa betyder för den enskilda personen och därigenom främjas individens hälsa och möjligheter att ta ansvar för sin egenvård. Empowerment metoden som kan användas som stöd vid beteendeförändring hos personer med typ 2 diabetes är välstuderad och har visat sig vara effektiv.
Kursen är förlagd under två heldagar. Uppföljning ingår tre månader efter avslutad kurs.

Kursdatum och tid:
26-27/5 2021, kl. 9-16
eller
25-26/11 2021, kl. 9-16
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Innehåll:
• Föreläsningar, gruppdiskussioner och praktisk träning av empowerment modellen med hjälp av inspelning
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• Reflektera och förklara hur vuxna lär
• Tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt vid patientutbildning
• Tillämpa empowerment metoden praktiskt i individuella besök
• Erbjuda handledning och stöd vid beteendeförändring
• Öka medvetenheten om det egna arbetssättet
• Utvärdera utbildningsinsatsen
Föreläsare:
Föreläsare:
Marina Stenbäck
Nouha Saleh Stattin,
Marianne Pegelow
Vårdutvecklingsledare Kunskapsteam Diabetes på APC
Kostnad:
2400 kr exkl moms
Kontaktperson:
För mer info kontakta:
Marina Stenbäck, e-post: marina.stenback@sll.se, tfn: 073-023 05 12 eller
Nouha Saleh Stattin, nouha.saleh-stattin@sll.se
Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Plats meddelas senare
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmäl dig senast 1 månad före kursstart. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer