Kontinuerlig glukosmätning i primärvården


Kontinuerlig glukosmätning med isCGM ( Intermittent scanning CGM används oftast till personer med typ1 diabetes. Nu finns det även möjlighet för personer med typ2- diabetes att få tillgång till denna teknik. I Region Stockholm kan isCGM förskrivas till patienter med typ 2-diabetes enligt följande kriterier: - Behandling med basinsulin i kombination med måltidsinsulin,- HbA1c över 70 mmol/mol/ eller återkommande allvarliga hypoglykemier trots ansträngningar att anpassa insulindoserna.
Remiss skickas till endokrinologisk klinik för bedömning och start, men primärvården följer upp dessa patienter. Därför behöver vi vara rustade med kunskap om kontinuerlig glukosmätning.

Kursdatum och tid:
23/2, kl. 8.30 – 16.00
eller
8/9, kl. 8.30 – 16.00
eller
Uppföljning för dig som gått fortbildningen tidigare
27/10, kl. 13.00 – 16.30 Kostnadsfri

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Sjuksköterska
Innehåll:
• Föreläsning varvat med praktiska övningar
Lärandemål:
Efter seminariet ska deltagarna kunna:
• ha kännedom om isCGM egenskaper och funktioner
• identifiera patienter som kan vara aktuella för hjälpmedlet
• tolka och föreslå behandlingsjusteringar utifrån blodsockerkurvorna
Föreläsare:
Diabetessjuksköterskorna, MSc, på APC , sjuksköterska från Centrum för Diabetes samt sjuksköterska från vårdcentral
Kostnad:
1200 kr exkl moms
Kontaktperson:
För mer info kontakta: Kaija Seijboldt, e-post: kaija.seijboldt@sll.se, tfn: 073-024 23 36
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Kursen genomförs digitalt via Teams.
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmäl dig senast 1 månad innan. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer