FaRs dag - Tema: Kvinnohälsa


Varmt välkomna till en eftermiddag med fokus på FaR kvinnohälsa.

Kursdatum och tid:
12/11, kl. 12:30-16:45
Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter, barnmorskor, skolsköterskor och annan vårdpersonal i Stockholms län.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor, Fysisk aktivitet
Innehåll:
12.30-13.00 Registrering och mingel med aktivitetsarrangörer
13.00-13.15 Inledning och nya riktlinjer respektive rekommendationer för FaR - Eva Flygare Wallén, projektledare FaR/HPÖ.
13.15-13.55 Fysisk aktivitet under graviditet - Cecilia Fridén, docent Karolinska Institutet, FoU-chef Fysioterapeuterna.
13.55-14.25 Att komma igång med träning efter graviditet -Emma Regberg Lundborg, specialiserad fysioterapeut
14.25-14.45 Fika Vi bjuder på smörgås, frukt och kaffe/te.
14.45-15.30 Fysisk aktivitet och klimakteriebesvär - Mats Hammar, överläkare och professor emeritus, Linköpings Universitet.
15.30-15.40 Rörelsepaus
15.40-16.20 Villkor för kvinnors motionsidrottande - ett genusperspektiv på fysisk aktivitet - Karin S. Lindelöf, fil. dr i etnologi och universitetslektor i genusvetenskap, Uppsala universitet.
16.20-16.30 Avslut och info om vad som är på gång inom FaR -Cecilia Berg, vårdutvecklingsledare FaR.
Kostnad:
Kostnadsfri men uteblivet deltagande debiteras med 500 kr. Vi bjuder på eftermiddagskaffe och smörgås.
Arrangör:
Implementeringsgruppen FaR och Hälso-och sjukvårdsförvaltningen
Kontaktperson:
Cecilia Berg, e-post: cecilia.berg@sll.se,
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Hantverkargatan 45, Stockholm. OBS! Ingång C, från baksidan, T-bana Rådhuset.
Rum:
Landstingssalen
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Region Stockholm, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer