Diabetes för ST läkare i allmänmedicin


Forumet är till för ST läkare i allmänmedicin. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan!

Kursdatum och tid:
15-16/2 2021, kl. 8:30-16 Fullbokad
eller
6-7/9 2021, kl. 8:20-16

Målgrupp: ST läkare i allmänmedicin
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
ST-läkare
Innehåll:
• Diagnostik och läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes
• Diabetessjuksköterskans roll i diabetesteamet
• Kostens betydelse vid diabetes
• Diabeteskomplikationer
• Diabetiska fotsår
• Preventiv medicinsk fotvård
• Diskussion med patientfall
Lärandemål:
Kunskap och förståelse för:
• olika etiologi till diabetes
• sjukdomsmanifestationer och komplikationer
• tillämpning av evidensbaserad behandling av diabetes enligt svenska riktlinjer
• bedömning av laboratorievärden av betydelse för handläggning
• personcentrerat förhållningssätt
Kostnad:
2400 kr exklusive moms
Arrangör:
Akademiskt Primärvårdscentrum- Kunskapsteam - diabetes
Kontaktperson:
Kursansvarig Anna Ugarph Morawski Spec Allm Med / PhD , tfn 070-4868359 eller e-post: anna.ugarph-morawski@sll.se.
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Lokal meddelas senare
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer