Obesitas i primärvården – fakta om sjukdomen, stigma och bemötande


Känner du att du behöver mer kunskap om sjukdomen obesitas? Välkommen till denna utbildning.

Kursdatum och tid:
18-19/11, kl. 8:45-16
Målgrupp: Personal i primärvården som möter personer med obesitas
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Interprofessionellt samarbete, Levnadsvanor, Övervikt/fetma
Innehåll:
• Fakta om sjukdomen obesitas
• Samsjuklighet och komplikationer
• Bemötande
• Stigmatisering
• Empowerment
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna:
• Ha kännedom om sjukdomen obesitas
• Känna till bemötandets betydelse i patientkontakten
• Ha kunskap om stigmatisering och vad det innebär
Föreläsare:
Olika professioner med erfarenhet inom området
Kostnad:
Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Region Stockholm, se nedan för mer information
Kontaktperson:
Katri Harcke: katri.harcke@sll.se
Efva Forssell efva.forssell@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.

Adress:
Solnavägen 1E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Skelört
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Region Stockholm, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer