Kvalificerat rådgivande samtal


Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor rekommenderas kvalificerat rådgivande samtal (prio1) vid ohälsosamma matvanor för patienter som har en särskild risk. Dietisten har kompetens för att kunna genomföra kvalificerat rådgivande samtal. Akademiskt primärvårdscentrum inbjuder primärvårdsdietister för en gemensam utbildnings- och diskussionseftermiddag kring dietistens samtal med patienter.

Kursdatum och tid:
5/11, kl. 13-16:30
Målgrupp: Primärvårdsdietist
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Nutrition
Målgrupp:
Dietist
Innehåll:
• Presentation av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor och det regionala vårdprogrammet ohälsosamma levnadsvanor, prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – fokus på ohälsosamma matvanor
• Om personcentrerad vård
• Definition om kvalificerat rådgivande samtal
• Olika teorier - praktisk
användning
• Aktuella frågeställningar som rör ämneskompetens
• Workshop om kvalificerat rådgivande samtal
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna:
•Känna till och kunna använda regionala vårdprogrammet för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor i sitt patientarbete.
• Kunna definitionen för kvalificerat rådgivande samtal.
• Kunna teorier som kan användas som grund i ett kvalificerat rådgivande samtal.
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information och ett utförligt program kan ges av Liisa Tolvanen, e-post: liisa.tolvanen@sll.se Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1E, Torsplan
Rum:
Plan 4
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer