Repetition- och fördjupningskurs i Motiverande Samtal-MI (för dig som gått grundkurs)


Har du gått MI-kurs för flera år sedan? Har du kanske inte kommit igång att använda MI än? Då kanske denna kurs är något för dig! Du har möjlighet att uppdatera, repetera och fördjupa dina MI-kunskaper både teoretiskt och praktiskt. Kursen är 1,5 dag.

Kursdatum och tid:
25/10, kl. 9-16+ 27/11, kl. 9-12
Kurs 2020
27/3, kl. 9-16+ 15/4, kl. 9-12
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
MI/Motiverande Samtal
Innehåll:
• Teori: Repetition, bakgrund och basbegrepp MI
• Uppdatering: Praktik, prova-på övningar av MI-verktyg och samtalsfärdigheter
• Hemuppgift: Spela in ett samtal som du får återkoppling på vid grupphandledning dag 2
Lärandemål:
• Förstå och redogöra för MI: motivation, ambivalens, förändringsprat, status quo-prat, MI-anda, samtalets fyra processer, samtalsfärdigheter dissonans och diskrepans
• Prova på och visa prov på praktiskt tillämpning av Motiverande samtal
• Reflektera och planera för egen utveckling av MI-kompetens
Föreläsare:
Kursansvarig: Anne Claesson, Utbildare, handledare, APC och medlem MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information: Anne Claesson, E-post: anne.claesson@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1E, Torsplan
Rum:
Plan 4
Antal platser:
15
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer