ME/CFS – utmaningar och möjligheter i Primärvården


ME/CFS är en omdiskuterad och komplex diagnos. Största andelen patienter finns i primärvården, många odiagnostiserade. Under denna seminariedag får du kunskap om diagnosen vad gäller aktuell forskning, bakgrund, utredning, behandling och uppföljning, samt diskutera omhändertagande av patientgruppen med specialister från Stora Sköndal och Brageé-klinikens ME- mottagningar.

Kursdatum och tid:
7/4, kl. 8:30-15:30
Målgrupp. Alla yrkesgrupper i primärvården
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
ME/CFS
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• Identifiera symtom som kan känneteckna patienter med ME/CFS
• Beskriva utredningsförfarande
• Beskriva och reflektera över egen och andra professioners roll gällande omhändertagandet i primärvården
Föreläsare:
Kent Nilsson, Specialist i allmänmedicin, Bragée ME-center
Anna Lindquist, Specialist i allmänmedicin/verksamhetschef Salems och Tumba Vårdcentral
Ewa Wadhagen Wedlund, Arbetsterapeut, Stora Sköndal ME/CFS mottagning
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information kan ges av Johanna Wallensten, e-post: johanna.wallensten@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1E
Ort/Område:
Torsplan
Rum:
Plan 4 sal: Saffran
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer