Hälsofrämjande dagen (Fullbokad)


Akademiskt primärvårdscentrum bjuder in till en inspirationsdag om levnadsvanor med fokus på hur vården kan samtala om och stödja patienter till hälsosamma matvanor, ökad fysisk aktivitet, tobaksfritt liv och mindre riskfylld alkoholkonsumtion.

Kursdatum och tid:
1/10, kl. 8.30-16.00
Målgrupp: Alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.
Anmäl dig senast 13/9.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor
Innehåll:
8.30 Välkommen! Moderatorer Anna Rytter och Åsa Nordmark Åkerblom
8.40 Uppdaterat regionalt vårdprogram om ohälsosamma levnadsvanor- hyllvärmare eller ett stöd i mötet med patienten? Åsa Thurfjell, spec. i allmänmedicin, Spesak Hälsofrämjande arbete, APC/Kista VC
9.30 Levnadsvanor utifrån patientperspektiv. Susanne Laurin från patientföreningen Hälsa oberoende av storlek (HOBS)
10.00 Fika och mingel
10.30 Hälsosamma matvanor – utmaning eller möjlighet? Liisa Tolvanen, dietist, MSc, APC/Överviktscentrum
11.30 Tobaksbruk = ojämlikhet i hälsa. Lena Lund, dsk, med.dr., APC
12.00 Lunch och mingel
13.00 Många bäckar små – hur kan vi prata om levnadsvanor på ett motiverande sätt. Sofia Trygg Lycke, specialistsjuksköterska, MSc, APC
13.30 Hantera alkohol enkelt. Olle Wiklund, psykolog, Riddargatan 1
14.30 Fika och mingel
15.00 Vikten av vardagsrörelse och hur farligt är det att låta bli. Matthias Lidin, specialistsjuksköterska, med.dr., Karolinska Institutet
15.45 Avslutning
Kostnad:
Kostnadsfri. Fika samt lättare lunch ingår.
Arrangör:
APC
Kontaktperson:
Åsa Nordmark Åkerblom, e-post: asa.nordmark-akerblom@sll.se och Liisa Tolvanen, e-post: liisa.tolvanen@sll.se Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se
Adress:
Landstingshuset, Hantverkargatan 45. OBS! Ingång på baksidan av huset. T-bana: Rådhuset
Rum:
Landstingssalen
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam Mat/Alkohol vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Region Stockholm, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer