En behandlingsmodell vid obesitas för primärvården


Välkommen till denna utbildning där vi utgår från en beprövad behandlingsmodell vid Obesitas. Många personer du möter i ditt arbete har sjukdomen ofta ihop med andra sjukdomar som typ 2 diabetes, hypertoni, astma, artros mm. Vi behandlar dessa tillstånd men det är lika viktigt att behandla Obesitas, som också är en sjukdom.


Kursdatum och tid:
23-24/4, kl. 9-16+28/5, kl. 9-12

Målgrupp: Personal i primärvården som möter personer med obesitas
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Obesitas
Innehåll:
• Fakta om obesitas
• Mat och fysisk aktivitet
• Bemötande, stigma, samtalet
• Behandlingsmanual
• Patientfall; Du kommer att få påbörja eget arbete enligt manualen inför uppföljningsdagen
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna:
• Kunna tillämpa och arbeta utifrån manualen samt "Regionala vårdprogrammet övervikt och fetma"
• Kunna betydelsens av motiverande samtalsteknik vid beteendeförändring
• Kunna ge råd om mat och fysisk aktivitet för viktnedgång
• Kunna använda ett strukturerat arbetssätt vid behandling av obesitas
• Känna till evidens för obesitasbehandling


Föreläsare:
Olika professioner med erfarenhet inom området
Kostnad:
Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Region Stockholm, se nedan för mer information
Kontaktperson:
Katri Harcke, e-post: katri.harcke@sll.se, tfn 0724-51 48 21. Efva Forsell, e-post: efva.forsell@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn 073-05 05 612

Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Region Stockholm, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan