En behandlingsmodell vid obesitas för primärvården


Känner du att du behöver praktiska verktyg då du möter patienter med obesitas? Välkommen till denna utbildning där vi förmedlar en behandlingsmodell som bygger på motiverande samtalstekniker och beteendeförändring.


Kursdatum och tid:
21-22/10, kl.9-16:30 + 2/12, kl. 9-12
Målgrupp: Personal i primärvården som möter personer med obesitas
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Interprofessionellt samarbete, Levnadsvanor, Fysisk aktivitet, Övervikt/fetma
Innehåll:
• Fakta om obesitas
• Mat och fysisk aktivitet
• Bemötande, stigma, samtalet
• Behandlingsmanual
• Patientfall; Du kommer att få påbörja eget arbete enligt manualen inför uppföljningsdagen
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna:
• Kunna tillämpa och arbeta utifrån manualen samt "Regionala vårdprogrammet övervikt och fetma"
• Kunna betydelsens av motiverande samtalsteknik vid beteendeförändring
• Kunna ge råd om mat och fysisk aktivitet för viktnedgång
• Kunna använda ett strukturerat arbetssätt vid behandling av obesitas
• Känna till evidens för obesitasbehandling


Föreläsare:
Olika professioner med erfarenhet inom området
Kostnad:
Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda inom Region Stockholm, se nedan för mer information
Kontaktperson:
Katri Harcke, e-post: katri.harcke@sll.se, tfn 0724-51 48 21. Efva Forsell, e-post: efva.forsell@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn 073-05 05 612

Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Skelört
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Region Stockholm, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan