Barnobesitas kafé för BHV sjuksköterskor (FULLBOKAD)


Att lyfta frågan om övervikt eller fetma och att hjälpa föräldrar till barn som ökar för snabbt i vikt, kan vara en utmaning för BHV sjuksköterskor. Många tycker att frågan är känslig och det finns ibland en osäkerhet kring hur det ska göras på bästa sätt.
Syftet med barnobesitas kafé är att utifrån några patientfall diskutera och samtala med andra BHV sjuksköterskor om detta. Genom samtal hoppas vi att varje deltagare kommer att känna sig stärkt, påfylld av nya idéer och mer säker på tillvägagångssätt.
Vad är ett Barnobesitas kafé?
Ett möte som syftar till att lyfta fram olika infallsvinklar, perspektiv och kompetens inom området övervikt och fetma hos barn. Genom att dela erfarenheter och idéer ökar möjligheten till att göra detta på ett sätt som motiverar och engagerar föräldrarna, att förändra vanor som leder till en bättre hälsa för barnet.

Kursdatum och tid:
22/11, kl. 9-12
Målgrupp: BHV
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor
Innehåll:
• Patientfall och diskussioner med BHV – sjuksköterskor och experter inom området.
Kostnad:
Kostnadsfri (för hälso- och sjukvårdspersonal som jobbar i Stockholms län)
Arrangör:
APC i samarbete med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Kontaktperson:
Kontakta Sofia trygg Lycke, tfn: 072-520 12 63 e-post: sofia.trygg-lycke@sll.se. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4, sal: Vattenklöver
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Utbildningar arrangerade av kunskapsteam HPÖ/FaR vid Akademiskt Primärvårdscentrum riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal i offentlig och privat verksamhet som har avtal med Region Stockholm, inklusive elevhälsan och hälso- och sjukvårdspersonal (LSS- och HSL hälsan) i Stockholms län. En del utbildningar riktar sig enbart till en specifik målgrupp, vänligen se under rubrik målgrupp vad som gäller. Kursen är kostnadsfri för ovanstående. Deltagare från andra län eller utan avtal (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan

Bifogade filer