Standardiserade vårdförlopp (SVF)


Behöver ni fördjupa eller uppdatera era kunskaper om standardiserade vårdförlopp (SVF)? Det är av stor vikt för patienter som drabbas av cancer att de får en tidig diagnos och tidig behandlings start. Här får ni som arbetar i primärvården fortbildning om hur man remitterar patienten via SVF.

Aktivitetstyp:
2. Boka-vi-kommer
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Cancer
Målgrupp:
Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin
Innehåll:
Information om snabbspår vid cancer SVF. Primärvårdens roll vid SVF. Vart man hittar informationen om SVF. Vad remissen ska innehålla och vart den ska skickas enligt SVF. Vilken information man ska ge patienten. Att se hela kedjan från primärvård till sekundärvård och rehabilitering. Vi anpassar innehållet utifrån era behov.
Lärandemål:
Vilken roll vi har i primärvården då det gäller SVF. Att kunna remittera patienter via SVF. Veta vad remissen ska innehålla och vart den ska skickas. Vart man hittar informationen och vad man ska informera patienterna om då det skickad i ett SVF förlopp.
Föreläsare:
Distriktsläkare och/eller Distriktssköterska från CaPrim-teamet.

Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Elinor Nemlander, e-post: elinor.nemlander@sll.se
Camilla Svensson, e-post: camilla.svensson@sll.se

Kommentarer:
Detta är ett "boka vi kommer"-seminarium, vilket innebär att vi kommer ut till er arbetsplats, helt utan kostnad. För att boka, skicka e-post till någon av kontaktpersonerna.